Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2004

Источник № 101:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
Новорічне вітання нашим авторам читачам 3
МАШЯРЕНКО В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду 4
ПРИТИКА Ю. Система принципів третейського розгляду 11
КРИСЮК Ю. Світоглядний смисл соціального порядку 17
ПРИМУШ М. Право і утворення політичних партій 22
МАРМАЗОВ В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод 26
БОРТНИК В. Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні 29
ПУЗИРНИЙ В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу 33
СТРИЖАК А. Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види 37
БЕРНАЗЮК Я. Участь банків у виконанні платниками податку конституційного обов'язку по сплаті податків, зборів(обов'язкових платежів) 42
ЧУБЕНКО А. Міністерство внутрішніх справ України як суб'єкт фінансового права 47
ЯВОРСЬКИЙ Я. Конкуренційне законодавство Європейського Союзу 50
ТІМУШ І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) 52
ГРОШОВИК Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об'єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю 55
ФРОЛОВ В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів 59
ЦІРКАЛЬ В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання 62
ЧУЧУКАЛО О. Поняття техніко-криміналістичного забезпечення судового слідства 67
ЛИСОГОР Н. Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 71
МАЛИЙ В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України 73
ТКАЧЕНКО О. Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: деякі аспекти 78
КОЛПАКОВ В. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності 81
СУХОНОС В., ЗВІРКО О. Щодо Концепції реформування прокуратури України 86
МЕЛЬНИК М. Володіння за новим Цивільним кодексом України 91
ВАСИЛЬКІВСЬКА І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти 95
БАБ'ЯК А. Строки за проектом Кодексу України про адміністративні проступки 98
ГРИЦА Т. Нормативно-правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти 102
САКАРА Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах 105
КАЧУРІН С. Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру 110
ГУРАК Р. Інтеграція у криміналістиці 114
СКУРАТІВСЬКИЙ А. Взаємозв'язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації 118
ЧАБАНЕНКО М. Про метод в аграрному праві 122
ДОЛГИЙ О. Оперативно-розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект 124
ЛЮТІКОВА П. До питання про правовий режим передачі інформації 129
ЄЛОВ В. Коли вуз готуватиме юристів, а не «випускників»? 132
ЄРМОЛЕНКО В. Щодо відмінностей між об'єктом правовідносин і об'єктом права 136
КОВТУН Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми 139
КОСТІН М. Поняття «доказування» у кримінальному процесі України 143
КОСТИЦЬКИЙ В. Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля 147
МАРЦЕЛЯК О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід 149
За кордоном КИРИЧЕНКО В. Суди, судові системи і судова влада у
Семінар з проблем реформування основних адміністративно-правових інститутів 158

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net