Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2003

Источник № 106:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ПРИТИКА Д. Сучасні правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції України. 3
БРИНЦЕВ В.Конституційний шлях коригування курсу судово-правової реформи 7
ПРИЛУЦЬКИЙ С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади 12
ОЛУИКО В., КОНДРАТЬЄВ Р. До питання про межі державної влади (критичні замітки) 17
КУЗЬМЕНКО О. Адміністративний процес: сутність і структура. 22
ЦИМБАЛЮК В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю 26
БОЧАРОВ Д. Про місце доказового права у системі права. 30
КОСЕНКО С. Захист неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів 35
СТАШКІВ Б. Суб'єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення 39
ПРИЛИПКО С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки 45
КРАВЧЕНКО Л. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства 49
ОПЛАЧКО Л. Кредитування як банківська операція 52
РУДЕНКО М. Проблеми розвитку прокуратури України 57
злочинів 59
ЦИМБАЛЮК М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві 65
ГНЄЗДІЛОВА Л. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання 70
МЕЛЬНИК О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання 74
ДМИТРІЄВА С. Деякі аспекти правової охорони зазначення походження товару в Україні 79
України 84
ЯНЮК Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання 88
ХОТИНСЬКА О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження 92
ДЖУЖА О., КИРИЛЮК А. Сучасний погляд на розвиток кримінології. 97
та «доказової інформації» 102
КОЛОМОЄЦЬ Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу 105
врегулювання 111
КУРИЛО В. Надання охоронних послуг як об'єкт підприємництва. 113
АРТЕМЕНКО О. Місце і роль державної податкової служби у системі управління. 117
ЛІПКАН В. Націобезпекознавча парадигма 120
О.Ф.Кістяківський? 124
ЛАЗАРЕНКО Я. Розвиток лісового законодавства України 131
ТВЕРДОМЕД К. Кооперативне страхування в Україні в період непу
МАРМАЗОВ В. Принцип stare decisis та динамічність практики Європейського суду з прав людини. 140
БАРОНІН А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України 142
КОВАЛЬ В. Створення конституції Європейського Союзу : pro et contra 145
ЛИСЕНКО І. Використання світової системи Інтернет як засіб експлуатації дітей. 148
Нове законодавство 154
ПОЛЕШКО А. Методологічний семінар з питань конституційно-правових проблем українського державотворення 162

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net