Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2003

Источник № 109:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ДЬОМІН О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі 3
ПРИТИКА Д. Захист економічних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності та держави — функція господарських судів України 8
ОНІЩУК М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу 15
ДОБРОДУМОВ П. Про реформу політичної системи України. 19
ШАТІЛО В. Місце Президента України в системі органів державної
ГАЙВОРОНСЬКИЙ В. Конституційний принцип верховенства права 26
до проблеми реформування правової системи України. 31
КАЛІНІЧЕНКО О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина. 36
ПОЛЮХОВИЧ В. Адміністративно-правовий захист особи у
ТЕМЧЕНКО В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці 47
КИДАЛОВА А. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів 51
БАРАБАНІ А., БАРАБАНІ Р. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання 57
КОВАЛЬЧУК А. Правові колізії в законодавчому забезпеченні кредитної діяльності. 62
МОСЬОНДЗ А. Правове регулювання і нагляд у сфері кредитної кооперації 65
ЧУЧУКАЛО О. Вплив змагальності і диспозитивності та криміналістичне забезпечення судового слідства 71
ГУРЖІЙ Т. Встановлення ознак суб'єкта адміністративного делікту в процесі
КОСЮТА М. Функції прокуратури за законодавством країн пострадянського простору: порівняльно-правовий аналіз 80
ЯГОДИНСЬКИЙ В. Щодо відтворення обстановки і обставин події. 84
РОГАТЮК І. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок необґрунтованої реалізації функції обвинувачення 89
САЄНКО О. Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату 94
ЧЕБОТАРЬОВ В., ДАВИДЕНКО Т. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності 97
ГОРБАЧ О. Адміністративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх. 101
АБРАМОВА О. Конфіскація і реквізиція з точки зору житлового права 103
ФРОЛОВА О. До проблеми інформаційно-методичного забезпечення кримінологічних досліджень. 108
ЧЕРНИШ В. Нотаріат як проблема юридичної логіки: логіка нотаріату і нотаріальна логіка 111
АВЕР'ЯНОВ В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії. 117
КОЛОМОЄЦЬ Т. Щодо доцільності системного підходу при дослідженні потенціалу адміністративного примусу в публічному праві України 120
ЖИЛІНКОВА І. Правове регулювання Інтернет-відносин 124
КОРЖАНСЬКИЙ М., ЛИТВАК О. Причини неефективного слідства 128
СОВГИРЯ О. Фінансування політичних партій: правовий аспект 130
ПИЛИПЧАК С. Криміналістична характеристика незаконної приватизації майна. 134
КОНДРАТЮК С. Органи влади в Західній Україні (вересень 1939 —червень 1941 pp.) 140
Нове законодавство 143
АНТИПЕНКО В. Визначення відповідальності за тероризм 145
ПОЛЕШКО А. Рекомендаційні роз'яснення Антимонопольного комітету України (з «круглого столу») 149
Виїзне засідання Всеукраїнської МКМР з правової освіти населення 150
ГУДИМА Д., ДУДАШ Т. Актуальні проблеми філософії права (за матеріалами «круглого столу») 151
КОПИЛЕНКО О., ЗУБ І. Механізми гарантованого повернення банківських кредитів. 152
ЖИРОМСЬКИЙ В. Корисна монографія з питань митної справи 154

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net