Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Экологическое право
Учебники
Учебники Украины

Источник № 1091:

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посіб.— К.: Знання-Прес, 2002. — 312 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 7
Розділ І. ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 11
§ 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права 11
§ 2. Юридична природа екологічної безпеки 23
§ 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки 39
Розділ II. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 59
§ 1. Правові засади національної екологічної безпеки 59
§ 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки 91
§ 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки 116
Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 135
§ 1. Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки 135
§ 2. Органи загальної компетенції, їхні спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки 142
§ 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки 154
§ 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації 171
Розділ IV. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ 201
§ 1. Поняття та особливості суб'єктивного права громадян на екологічну безпеку 201
§ 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку 217
§ 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку 257
§ 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку 284
§ 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку 312

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net