Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Экономическая электронная библиотека
Региональная экономика

Источник № 1144:

Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. — К.: Вищашк., 2002. — 243 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 6
Розділ 1. Інноваційно-інвестиційна політика регіонального розвитку 8
1.1. Концептуальні положення інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку 8
1.2. Зміст інноваційно-інвестиційної стратегії регіонального розвитку 12
1.3. Формування інвестиційного потенціалу регіону і пріоритети його використання 14
1.4. Моніторинг інвестиційної привабливості регіонів України 19
1.5. Інвестиційний паспорт регіону 26
1.6. Регіоналізація міжнародних економічних зв'язків 29
Розділ 2. Інноваційні структури в активізації регіонального розвитку 32
2.1. Стимулювання інноваційно-інвестиційної активності в трансформації економіки 32
2.2. Формування організаційних структур і потенціалу інноваційного розвитку 35
2.3. Регіональне регулювання інноваційних процесів 38
2.4. Інновації і конкуренція в активізації регіонального розвитку 42
Розділ 3. Спеціальні (вільні) економічні зони (СВЕЗ) та їх роль у прогресивній трансформації економіки 46
3.1. Сутність і функціональні завдання створення СВЕЗ 46
3.2. Світовий досвід створення СВЕЗ 48
3.3. Класифікація СВЕЗ та функціональні спрямування їх 51
3.4. Принципи створення і функціонування СВЕЗ 56
3.5. Роль СВЕЗ у прогресивній трансформації економіки 59
Розділ 4. Місце СВЕЗ і територій пріоритетного розвитку в регіональній політиці України 65
4.1. Передумови формування і вимоги до створення СВЕЗ в Україні 65
4.2. Цілі та умови створення СВЕЗ в Україні 67
4.3. Правові засади створення і функціонування СВЕЗ 71
4.4. Території пріоритетного розвитку в Україні 74
Розділ S. Науково-методичні основи розробки проектів СВЕЗ 79
5.1. Стратегія розбудови СВЕЗ в Україні 79
5.2. Етапи науково-методичних основ створення СВЕЗ 81
5.3. Організаційно-методичні засади розробки ТЕО СВЕЗ 83
5.4. Інвестиційний маркетинг у СВЕЗ 86
5.5. Ризики інвестиційних проектів СВЕЗ 91
5.6. Порядок розгляду пакета документів щодо створення СВЕЗ 95
Розділ 6. Практика і перспективи розбудови СВЕЗ в Україні 98
6.1. Практика створення СВЕЗ в Україні 98
6.2. Загальні риси проектів заснування СВЕЗ у різних регіонах України 101
6.3. Концептуальні положення створення системи СВЕЗ в Україні 103
Розділ 7. Регіональні інноваційні науково-технічні структури 107
7.1. Технополіси і технопарки як інноваційні форми регіонального розвитку 107
7.2. Економічна природа технополісів і причини створення їх 109
7.3. Вимоги до умов створення та функціонування технополісів 111
7.4. Інноваційна сутність технопаркових структур і принципи створення їх 115
7.5. Чинники формування технопарків як осередків інноваційної діяльності в регіоні (місті) 118
7.6. Трансфертна технологія технополісів і технопарків 121
7.7. Бізнес-планування інноваційної діяльності 123
7.8. Бізнес-інкубатор як економічний засіб впровадження інновацій 126
7.9. Роль інноваційних банків у фінансовому забезпеченні технічного розвитку виробництва 129
Розділ 8. Спільні підприємства як форма міжнародного співробітництва 134
8.1. Економічна сутність спільних підприємств та умови їх створення 134
8.2. Процес створення спільного підприємства та його фінансування 139
8.3. Права іноземних інвесторів, форми і пріоритетні напрями здійснення ними інвестування 144
8.4. Цілі та інтереси учасників спільного підприємства в Україні 146
8.5. Особливості функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні 149
8.6. Ефективність функціонування спільних підприємств 153
8.7. Регулювання діяльності спільних підприємств 158
Розділ 9. Фінансово-промнслові групи — сучасна форма об'єднання підприємств 161
9.1. Форми об'єднання підприємств 161
9.2. Порядок укладання договору про створення ФПГ та завдання її формування 163
9.3. ФПГ як базис економіки розвинених країн 166
9.4. Інноваційна сутність ФПГ та їх роль у стабілізації і розвитку економіки 169
9.5. Принципи формування і державного регулювання діяльності ФПГ 172
9.6. Алгоритм проектування корпоративних структур 177
Розділ 10. Банки і управлінські інструменти у системі ФПГ 184
10.1. Банки у системі ФПГ: ризики і регулювання 184
10.2. Стратегічне планування діяльності ФПГ 187
10.3. Контролінг як дійовий інструмент реалізації цілей ФПГ 188
10.4. Інновації як управлінський інструмент у забезпеченні ефективної діяльності ФПГ 190
10.5. Завдання менеджерів ФПГ 192
Розділ 11. Оцінка і реалізація інноваційних проектів 194
11.1. Особливості економічної оцінки інноваційних проектів 194
11.2. Оцінка ефективності інноваційних проектів 199
11.3. Організаційні аспекти управління процесом виконання інноваційних проектів 203
11.4. Експертиза проектів створення інноваційних структур 205
Навчально-методичні матеріали 208
Додаток. Законодавча база створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку 218
Словник базових термінів 238
Список використаної літератури 243

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net