Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2003

Источник № 116:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
Обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України»
ГАЙВОРОНСЬКИЙ В., ЖУШМАН В. Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі 10
ПРИЛУЦЬКИЙ П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві 12
НАДЬОН О. Торгівля жінками: чинники, складові та шляхи подолання 16
КІНАШ Ю. Адміністративно-запобіжні заходи у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах 22
ЗАРЖИЦЬКИЙ О. Юридична природа регіональної екологічної політики як об'єкт правового регулювання. 26
ТРОФАНЧУК Т. Система правового забезпечення стандартизації в сфері охорони довкілля та перспективи її розвитку 29
КОВАЛЕНКО Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації 33
КОЛУПАЄВ А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб 38
КЛЕПІКОВА О. Пред'явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезення: організаційно-правовий аспект 43
ХІЛЬЧЕНКО С. Проведення обшуку в справах про розповсюдження порнографічних предметів 49
СЮРАВЧИК В. Запобігання корисливим злочинам у аграрному секторі економіки України 53
ГЕРАСИМЕНКО В., НЕСТЕРЕНКО О., СОЛОЩУК М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок. 57
ПЕТРЕНКО С. Правовий захист програмного забезпечення в Україні 62
СТАШКІВ Б. Зміст соціальне забезпечувальних правовідносин 66
АНОСЕНКОВ А. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу пересування потребує уточнення. 71
КОСТІН М. Доказування винності обвинуваченого у вчиненні злочину: окремі питання 74
СВЯТОЦЬКИЙ О., ШЕВЧЕНКО М. Організація та діяльність адвокатури в Російській Федерації. 78
РАЗВАДОВСЬКИЙ В. До постановки проблеми про визначення сутності поняття державного управління безпекою дорожнього руху 90
КОРОСТЕЙ В. Господарсько-правовий бюрократизм у ринкових умовах 93
ГРИГОРЕНКО А. Юридичні колізії принципу несумісності поєднання посад народним депутатом України та міжнародна практика 97
ГЛАДУН 3. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу 100
ЮЩИК О. Право: у пошуках дефініції 105
ФОКІЙ Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних 109
КОВАЛЬЧУК Ю. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх 111
ГУЦАЛЮК М. Протидія комп'ютерній злочинності 114
Становлення законодавчих систем в Україні
ВАСИЛЬЧЄНКО В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права 118
КРАВЧУК В. Органи прокуратури Волині: деякі аспекти діяльності в роки Вітчизняної війни і перші повоєнні роки 122
Сторінки Історії
КУЛЬЧИЦЬКИИ В., СИДОРЧУК О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. 125
НЕСТЕРЦОВА-СОБАКАР О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та юридичної практики в Україні 129
КУДІН С. Поняття «поток і пограбування» у кримінальному праві України ХІ-першої половини XVII ст.: історично-правовий аналіз 132
На міжнародно-правові теми
БОЙКО О. Компетенція глави держави у сфері забезпечення національної безпеки 136
З практики Верховного Суду України 140
Рішення Європейського суду з прав людини. 147
Нове законодавство 150
Правове життя
ПОЛЕШКО А. Застосування та удосконалення антикорупційного законодавства України (з міжнародного науково-практичного семінару) 153
Рецензії
ХАРИТОНОВ Є. Своєчасна відповідь науковця і практика на виклик часу . 154

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net