Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2003

Источник № 118:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
«Про внесення змін до Конституції України» (проект внесено Президентом України) 3
«Про внесення змін до Конституції України» (проект внесено народними депутатами України). 10
СЕЛІВАНОВ В. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні: обумовленість і необхідність 17
ШАПОВАЛ В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти 25
КРУПЧАН О. Референдум: світовий досвід і сьогодення України 30
ПАХОМОВА Т. Забезпечення якості та управління нею в органах публічної влади 35
ДЬОМІН Ю. Поняття та місце митного контролю в системі функцій Української держави 40
КНИГІН К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі проблеми 44
ПРИЛУЦЬКИЙ С. Незмінюваність суддів —питання теорії і практики. 48
ЯНЮК Н. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга 52
ОРЛЮК О. Правові засади діяльності філій Національного банку України 55
МИРОНОВ В. Економіко-правова та екологічна охорона земель 59
МАЩЕНКО І. Зміст ознаки організаційної єдності внутрішньогосподарського підрозділу підприємства 61
ТРУШ І. Головна особливість податкової політики щодо малого підприємництва. 66
ЗЕМКО А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств 70
ІВАНЕНКО Л.. ЯЗВІНСЬКА О. Реалізація прав споживачів на придбання товару належної якості 73
ЛАЗОР В. Регулювання строків позовної давності при
РЕШЕТНИК Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології. 81
СВЯТОЦЬКИЙ О., ШЕВЧЕНКО М. Адвокатура Республіки Казахстан 86
СТИЧИНСЬКИЙ Б. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забезпечення 93
ДУНАС Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України. 97
КОЦЮБА О.Дровологія — наука третього тисячоліття, або новітня ідеологія прав, свобод і обов’язки людини 100
ПАЛАМАРЧУК В. Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятість. 104
КОСТІНА Л. Участь перекладача у кримінальному судочинстві 106
ПУНЬКО О. Характеристика та класифікація правозастосовчих помилок 110
ЗАПАРА С. Генезис юридичного змісту поняття «колективні
КОРЖАНСЬКИЙ М. Алкогольні напої як предмет злочину 117
КАРПЕНЧУК В. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України 118
КОБИЛЕЦЬКИИ М. Магдебурзьке право у селах Галичини 120
СИСОЄВ Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь 125
ЛЕМАК В. Конституційна реформа в Чеській Республіці 2000—2001 pp. в умовах вступу країни до НАТО і ЄС: досвід для України 128
СЕМЕНОВА Η., ДЖУНГ ЙОНГ-ХОА. Східноазійські рецепти реалізації прозахідної стратегії реформ 132
СКОМОРОХА В. Конституційні поправки до Конституції Турецької Республіки: порівняльно-правовий аналіз 137
Рішення Європейського суду з прав людини. 141
КУЙБІДА Р. Перегляд судових рішень в Україні: вдосконалення процедури (нотатки з науково-практичного семінару) 143
ПЕТРОВА Л. Якій філософії права навчають у вузі 145
ЧУБАРЄВ В. Коментар до Кримінального кодексу України 149
КИДАЛОВА А. Актуальне видання 151

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net