Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2003

Источник № 119:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
МАЛЯРЕНКО В. Кримінально-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку 3
СЕЛІВАНОВ В. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні: сучасне розуміння 15
АВЕР'ЯНОВ В. Система органів виконавчої влади: проблеми
МАРИСЮК К. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору 31
ФЕДОРЧУК О. Принципи права у системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків 34
МАДІССОН В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних
НІКІТІН А. Вплив анемії на нормативну поведінку суспільства 44
НІКОЛЕНКО Л. Поняття судових доказів у господарському процесі 48
ШАПОВАЛОВА О. Господарсько-правові основи безпеки економічних трансформацій 53
ЦИМБАЛЮК М.Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності 57
ОПЛАЧКО Л. Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України 61
БАРАБАШОВА Н., СГАРА Е. Правове регулювання процедури банкрутства місто утворюючих та особливо небезпечних підприємств 65
СЕМЧИК О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України 68
ПОПОВ В. Проблеми розслідування обставин дорожньо-транспортних пригод 74
ЦІРКАЛЬ В. Огляд місця події при розслідуванні підпалів та порушенні вимог пожежної безпеки з участю спеціалістів 76
НАДЬОН О. Жіноча злочинність: деякі особливості розслідування справ 79
ЛОЗА Ю. Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки, види 85
ГЕЛЬ А., КЛИМЕНКО Н. Вивчення особи засудженого як підготовка до його допиту 90
ЄФРЕМОВ С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України 95
БАКЛАН О. Щодо змін в адміністративному законодавстві України 100
ТЕРЕЩЕНКО О. Проблеми захисту службових творів
ПІВНЕНКО В., МІРОШНИЧЕНКО Є. Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів 108
ШЕРЕМЕТЬЕВА О. Поняття валютного ризику як правова категорія 111
ЛІПКАН В_. Поняття та зміст націобезпекознавства 114
СОЦЬКИЙ Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) 118
НОВІК О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини 121
КОНОНЕНКО О. Вдосконалювати шляхи професійного навчання суддів 124
КОВАЛЕНКО Л. Висвітлення українського питання в Державних думах Російської імперії на сторінках преси. 128
БАЙМУРАТОВ М., МАКСИМЕНКО С. Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України. 133
КОВАЛЬОВА О. Зближення законодавства Європейського Союзу з правовими системами держав —кандидатів на вступ до ЄС. 138
ПЕТРОВ Р. Поняття «aconis communautaire» у праві Європейського Союзу 142
ЖАРРАФ МОХАММЕД. Політичний аналіз конституцій Марокко: 1962—1996 pp. 147
З практики Верховного Суду України 150
Нове законодавство 155
СЕМЕНОВА Н. Розвиток філософсько-правової думки в Україні: запозичення кращої світової спадщини 158

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net