Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2003

Источник № 120:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЛИТВИН В. Виробити колективну лінію Верховної Ради України
Проект Закону України про внесення змін до Конституції України. 10
КРАВЧЕНКО Л., ЦИМБАЛЮК М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем 17
СТАВНІЙЧУК М. Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття, класифікації та обрахунків 21
ДЕЛ ІЯ Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого
КУРІННИЙ Є. Об'єкт права: доктринальні питання визначення категорії 33
ПРИЛУЦЬКИЙ П. Роль і місце учасників кримінального судочинства при встановленні істини у справі. 36
СМИРНОВ М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах 40
МАРЦЕЛЯК О. Омбудсман з прав дитини: проблеми формування і розвитку у світі і в Україні 44
КОСТИЦЬКИЙ В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід. 49
ЗАРЖИЦЬКИЙ О. Регіональна екологічна політика як об'єкт правового регулювання 56
БЕЗКЛУБИЙ І. Про предмет грошового зобов'язання 60
ЩАВІНСЬКИЙ В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів. 64
МУЗИКА О. Класифікація доходів місцевих бюджетів 68
ЮХИМЕНКО Л. Правові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваного Рахунковою палатою України 72
ЧЕРЕЧУКІНА Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти 75
ЗАРОСИНСЬКИЙ Ю., РОЩИНА І. Запобігання злочинам: деякі питання теорії і практики 78
КОБИЛЯНСЬКИЙ О. Поняття «документ» у криміналістиці: сучасне розуміння 82
ГОЛОСНІЧЕНКО І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів 86
ОМЕЛЬЯНЕНКО Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах. 90
ДЖУЖА О., КИРИЛЮК А. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики 95
ЛАЗОР В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів 100
БОРТНОВСЬКА 3. Реалізація права на свободу і особисту недоторканність в українському кримінальному процесі. 104
ГРАМАЦЬКИЙ Е. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України 108
СУЛЬЖЕНКО Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України. 113
УЩАПОВСЬКИЙ В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями, проблеми та потреби нормативного визначення 118
ВАСИЛЬЧЕНКО В. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми 120
СОСНІН О. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства 124
КОРОСТЕЙ В. Державність господарського законодавства 128
КРИВОБОК. Деякі питання пов'язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України 132
ВІХРОВ О. іодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України 135
КРАВЧЕНКО В. Проблемні питання застосування Положення про проходження військової служби 140
ШЕВЧЕНКО О. Електронна комерція в умовах чинного законодавства 142
ПАВЛОВ А. Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV—XVII ст.) 144
НАГОРНИЙ Є. Особливості правового регулювання відносин громадянства на тимчасово окупованих територіях України 149
ЗЕМЛЯНСЬКА В. Запровадження відновлюючих підходів: зміна поглядів на кримінальне судочинство 154
БЕЛА САБО. Щодо розвитку Європейського приватного права 157
ЧЕРЧЕНКО І. Участь суб'єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект). 160
ЦВІКМ., КРУПЧАН О., ЛИХОЛАТ І. Монографія про національно-етнічні відносини в Україні 164
АКУЛЕНКО В. Монографічне дослідження правових систем сучасності. 166
БАТАНОВ О. Ґрунтовне дослідження конституційного права України 167
ЧЕРКЕС М., КРИЖАНІВСЬКИЙ А., ЧЕРНУШЕНКО А. Праця з теоретичних проблем імплементації європейських стандартів прав людини 170

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net