Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2003

Источник № 121:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
СТЕФАНЮК В. Адміністративний договір — вимога сьогодення 11
БОРДЕНЮК В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави 17
ЛАБЕНСЬКА Л. Взаємодія депутатів місцевих рад із сільським, селищним, міським головою: деякі питання 23
ЮЗІКОВА Н. Злочин, передбачений ст. 300 КК України, у контексті суспільної безпеки 27
САЧАВО А. Приватні охоронні структури — суб'єкти забезпечення охорони прав фізичних і юридичних осіб 29
МІРОШНИЧЕНКО М. Методологічні передумови класифікації правової системи України 33
ЛАСТОВЕЦЬКИИ А. Організаційно-правові засади адміністрування податків 37
ПОЛОВКО С. Режим ліцензування валютних операцій 41
БАРАБАШОВА Н., БОНДІК В. Еволюція норм договірного права у конкурсному процесі 45
СОБАКАР А. Правове регулювання спеціальних економічних зон в Україні: шляхи удосконалення 49
ЧАРИЧАНСЬКИИ О. Суб'єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 54
ГУРАК Р. Інтеграція у судовій експертизі 56
КОМАРОВ В., БАРАНКОВА В. Законодавство про нотаріат: очікувані зміни 60
ХІМІЧ О. Взаємозв'язок екологічної безпеки із законністю: окремі аспекти 65
ПОЛЕШКО А. Дослідження соціально-економічних та правових проблем у сфері екології 67
МЕЛЬНИК О. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності 72
НЕПИЙВОДА В. Проблеми вдосконалення української термінології у галузі екологічного права 76
НЕЧИПОРУК С. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ 82
ЗУБАР В. Проблемні питання застосування кримінально-процесуального законодавства 85
ТЕРТИШНИК В. Концептуальна модель КПК України й проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя 89
РАСЮК Е. Контроль за виконанням програм, спрямованих на запобігання вживанню наркотиків. 94
ПАВЛЕНКО В. Громадські роботи в системі покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: загальна характеристика та шляхи вдосконалення 97
ГМИРКО В. Легальне визначення «загального» поняття доказів: чи зберігати у новому КПК. 101
ОЗЕРСЬКИЙ І. Викладання у вузах МВС спецкурсу «Юридико-психологічні аспекти взаємодії слідчого з органами дізнання» 107
СТРОКОВ І. Кримінально-процесуальне законодавство: тенденції розвитку та практика застосування 111
СТЕФАНЧУК Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи 115
ЯКОВЕЦЬ І. Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань 120
ДОБКІН М. Гарантії забезпечення статусу народного депутата України 123
ВОРК О. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні 127
БЕЗСІ, Н. Співвідношення понять «право власності» та «здійснення права власності» 133
ШИЛО І .АПЛІНА О. Оскарження до суду постанови слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи: актуальні проблеми 137
ЛУКШИН І. Щодо курсу зв'язкового права 143
ПОКРЕШУК О. Система світової торгівлі ГАТТ—СОТ: питання термінології 144
ХРАБАН і. Нормативно-правова основа європейської концепції Спільної зовнішньої політики та політики безпеки 147
БЕРЕСТОВА І. Інститут безпідставного збагачення в країнах
ЧУНІХІНА Л. Фінансовий контроль за легалізацією («відмиванням») доходів, отриманих злочинним шляхом, - світових офшорних фінансових системах 154
СТРЄЛЬ Ь О. Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу. 158
Становлення в Україні корпоративного права (з науково-практичної
ШЕПІТЬКО В. Міжнародна науково-практична конференція
ЧМІЛЬ Б., ГВОЗДІК О. Відгук на рецензію Л.Петрової 173
ЧУВПИЛО О. Монографія з права неспроможності (банкрутства). 175
РАБІНОВИЧ П. Історія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: до реконструкції джерел 176
КРЕГУЛ Ю. Актуальне і корисне видання 178

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net