Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2002

Источник № 125:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
СТЕФАНЮК В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів 3
КОСТИЦЬКИИ В. Право як цілісність 8
БЕРЕЖНИЙ О. Правова природа і галузева належність преюдицій. 10
САС В. Щодо вчення про тактику слідчих дій 13
КУЦ Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентнопрактики Європейського суду з прав людини судами України. 18
ЛЬОВОЧКІН В. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство України 24
ГОЛОСНІЧЕНКО І., СТАХУРСЬКИИ ЇМ., ЗОЛОТАРЬОВА Н. Попереднє адміністративне розслідування як стадія провадження в справах про адміністративні проступки 26
КОЛОМОЄЦЬ Т. Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення України 31
СЕЛІВАНОВ А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України 34
КУЧЕРЯВЕНКО М. Зміст і класифікація принципів у податковому праві. 38
МУЗИКА О. Трансформація підходів щодо визначення бюджету 42
АНДРУЩЕНКО І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів. 47
СТЕПАНОВА Т. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі 49
МАРКІНА Т. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю. 53
КІНАШ Ю. Адміністративно-правовий механізм компенсації шкоди у вугільній промисловості 57
ГОЦ О. Підстави виникнення трудових правовідносин з професорсько-викладацьким складом вузів: їх особливості 64
ҐЕВЕЛ О. Про умови роботи за сумісництвом 68
СТАШКІВ Б. Норми права соціального забезпечення 74
РОГАТЮК І. Функція обвинувачення — рушійна сила кримінального процесу. 79
САФРОНОВ С. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України 82
ЛІСОВИЙ В. «Комп'ютерні» злочини: питання кваліфікації 86
ДОЛЯ Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом 89
ЛОПНОВА С. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи 94
ПАЛАДІЙ М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності 98
ДОРОШЕНКО О. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? 103
ТУРЛОВА Ю. Критерії визначення поняття «збір за забруднення навколишньогоприродного середовища» 107
ШЁМ'ЯКОВ О. Правова охорона надр: поняття та проблеми 111
ЛИХОВА С. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України. 115
ТІТОВ М. До реформи господарського судочинства 120
АНОСЕНКОВ А., ФЕЛИК В. До питання скасування прописки та запровадження в Україні реєстрації фізичних осіб 126
ВАСИЛЬЧЕНКО В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця 129
ДЖУЖА О. Віктимологія на захисті прав і законних інтересів жертви злочину 133
ШИШКИН В. Формування суду присяжних (досвід Іспанії). 139
КОВАЛЬ В. Становлення парламентаризму в Європейському Союзі 143
ЛІСНИЧЕНКО С. Нормативне регулювання непрямих податків у Європейському Союзі 147
З практики Верховного Суду України 150
Нове законодавство 153
Святкування Дня академії 158

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net