Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Государственная служба
Государственная служба в Украине

Источник № 1264:

Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: наук. пр. / Кол. авт.; Наук. кер. Н.Р. Нижник. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 216 с.


Cодержание источника:
Стр.
Вступ 3
Розділ 1 Теоретико-правові засади виконавчої влади в Україні 5
Виконавча влада: поняття, сутність 5
Влада та реформи 15
Президент України в контексті виконавчої влади 23
Президент України та органи виконавчої влади: взаємовплив та взаємозалежність 63
Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади в Україні 81
Конституційно-правова основа діяльності та повноваження Уряду України 94
Виконавча та законодавча влада: проблеми взаємовідносин 110
Взаємовідносини представницької та виконавчої влади на регіональному рівні: організаційно-правовий аспект 131
Проблеми організації та функціонування державної служби в органах виконавчої влади 136
Розділ 2 Громадянин України та виконавча влада 153
Реалізація прав і свобод громадян - важлива функція виконавчої влади 153
Керівник у системі державного управління 162
Державний службовець - центральна фігура системи виконавчої влади 172
Оцінка роботи державних службовців 186
Навчання керівних кадрів як визначальний аспект функціонування виконавчої влади 195
Управлінська культура державних службовців 206
Відомості про авторів 216

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net