Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2002

Источник № 127:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ПЛЮЩ І. До проблеми удосконалення законодавства України: здобутки і борги парламентського року (соціально-економічний аспект) 3
СТЕФАНЮК В., БОГДАНОВ Л., ПОПОВ Ю. Організаційно-правові та технічні засади аудюфіксування судового процесу 12
КОЛПАКОВ В. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі 17
МЕЛЬ
ДАНІЛЬКЕВИЧ М., ВЕЛИЧКО Ю. Статут територіальної громади міста — нове явище у праві України 27
ХОМЕНЕЦЬ Р. Щодо визначення поняття місцевого самоврядування 29
ІРУШ І. Упорядкування механізму проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами 32
МАЙДАНИК Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика) 36
ХВАСЕНКО А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян 40
ТСОМОРНИЙ О. Правова природа угод про розподіл продукції 43
МАЛЯРЕНКО В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи. 47
КОТЕЛЕВЕЦЬ А. Особливості правозастосовчої практики судів у сфері екології 53
СМГПЄНКО 3., КЛИМЕНКО Я. Обов'язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову в кримінальному процесі 56
МІНЮКОВ А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження. 61
ЛИСЕНКО І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації 65
ТИТОВА Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти 70
ЛІПКАН В. Окремі аспекти кримінологічної характеристики ювенотероризму (підліткового тероризму). 77
ЦИБЕНКО Л. Договір про патентне право — крок вперед 83
СТАТКІВ Б. Принципи права соціального забезпечення. 84
ГЕВЕЛ О. Трудова функція та порядок її визначення. 89
МАТЮШЕНК Р. Закриття кримінальної справи у зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим 94
ОТКІДАЧ Г. До питання про пожежно-технічну експертизу 96
РАБІНОВИЧ П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід 100
РУДНЄВА О. Тендерна рівність як принцип законодавства України 103
ЖИЛІНКОВА І. Зобов'язання з надання послуг у сфері інтерактивної (дистанційної) освіти 108
БАУЛІН О. ДІзнавач як процесуальне самостійний суб'єкт досудового розслідування. 113
АНТОНОВ К. Економіко-правові засоби детінізації економіки і декорумпування управлінських структур 118
ЛАЗАРЕНКО Я. Особливості джерел підвищеної небезпеки в екологічній сфері: питання теорії і практики 121
ГОРОДОВЕНКО В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні 124
РУСУ С. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 128
НОВОХАТСЬКА Я. Щодо правовеої природи шлюбу 131
КУЛЬЧИЦЬКИИ І., ЧЕРНИШ В. Удосконалювати організацію стажування молодих спеціалістів на судову роботу 136
МАИСТРЕНКО О. Інтернет: законодавче регулювання 139
МОНОЛАТІЙ І Статус німецької меншини Галичини в національній політиці Західноукраїнської Народної Республіки. 141
КОЧЕРПНА О. Регулювання питань антидемпінгу Генеральною угодою про тарифи і торгівлю 144
ШЕМЯКІН О. До 20-річчя прийняття Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 р. 147
ХАРЧЕНКО Г. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній 151
Рішення Європейського суду з прав людини 155
Нове законодавство 158
ПОЛЕШКО А. Міжнародні партнерські стосунки між вищими навчальними закладами. 162
ФЕДОРЧУК Д. Запобігання економічним правопорушенням (за матеріалами «круглого столу») 163
СЕМЧИК В., ЦВЄТКОВ В. Ґрунтовне дослідження конституційних основ розвитку законодавства України 165
БИСАГ Ю. Цікава історико-правова новинка 166
МУРАВЙОВ В. ЗАБЛОЦЬКА Л. Навчальний посібник з політико-правових проблем Ради Європи 167
КОЗЮБРА М. Здійснення прав людини 168
ГЕТЬМАН А. Перший вітчизняний підручник з конфліктології для

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net