Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Государственное строительство и местное самоуправление
Учебники
Учебники Украины

Источник № 1274:

Державне будівництво і місцеве самоврядування: Колодій А. М., Олійник А. Ю. Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 304 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 3
Глава І. Поняття та загальна характеристика державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні 5
§1. Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні 5
§ 2. Державне будівництво, місцеве самоврядування і право 11
§ 3. Конституційні основи державного будівництва і місцевого самоврядування 12
§ 4. Наука та навчальний курс «Державне будівництво і місцеве самоврядування» 15
§ 5. Організаційні засади державної служби в Україні 18
Глава II. Організація роботи Верховної Ради України 28
§ 1. Організаційна побудова Верховної Ради 28
§ 2. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради 31
§ 3. Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп (фракцій) Верховної Ради 39
§ 4. Організація роботи Голови Верховної Ради, його Першого заступника і заступника 48
§ 5. Організація роботи народних депутатів України 53
§ 6. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами 55
§ 7. Організація роботи апарату Верховної Ради 65
Глава III. Організація роботи Рахункової палати 68
§1. Правовий та організаційний статус Рахункової палати 68
§ 2. Принципи, функції та повноваження Рахункової палати 73
§ 3. Порядок діяльності та акти Рахункової палати 77
§ 4. Контроль та гарантії діяльності Рахункової палати 84
Глава IV. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 87
§ 1. Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 87
§ 2. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 92
§ 3. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 98
Глава V. Організація роботи Президента України 101
§1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України 101
§ 2. Організація діяльності Президента України як глави держави 105
§ 3. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади 108
§ 4. Організація взаємодії Президента України із законодавчою, судовою владою та місцевим самоврядуванням 112
§ 5. Організація діяльності Адміністрації Президента України 118
Глава VI. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони 122
§ 1. Становлення Ради національної безпеки і оборони та її місце у системі державних органів України 122
§ 2. Склад і структура Ради національної безпеки і оборони України 127
§ 3. Завдання, функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони України 128
§ 4. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони України 131
Глава VII. Організація роботи Кабінету Міністрів України центральних та місцевих органів державної виконавчої влади 137
§ 1. Організація роботи Кабінету Міністрів України 137
§ 2. Організація роботи міністерств, державних комітетів fa інших центральних органів виконавчої влади 143
§ 3. Організація роботи місцевих державних адміністрацій 150
Глава VIII. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування 164
§ 1. Поняття та ознаки місцевого самоврядування 164
§ 2. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування 165
§ 3. Компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування 169
§ 4. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування 175
§ 5. Гарантії діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування 191
Глава IX. Організація роботи судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів 197
§1. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів 197
§ 2. Організація роботи Конституційного Суду України 201
§ 3. Організація роботи територіальних судів 219
§ 4. Організація роботи спеціальних судів 227
§ 5. Організація роботи Вищої ради юстиції 238
§ 6. Організація роботи прокуратури 247
§ 7. Організація роботи інших правоохоронних органів 259
Глава X. Організація роботи Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим та представника Президента України в Автономній Республіці Крим 272
§ 1. Статус Автономної Республіки Крим 272
§ 2. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим: порядок формування, структура, нормотворча діяльність 277
§ 3. Організація роботи виконавчих органів Автономної Республіки Крим 288
§ 4. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: статус та організація роботи 292

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net