Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
История государства и права Украины
Учебники по Истории государства и права Украины

Источник № 1329:

Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України.— 2-е вид. доповнене.— К.: Україна, 2002.— 427 с.


Cодержание источника:
Стр.
ПЕРЕДНЄ СЛОВО 6
Розділ І. Перші державні утворення на території України та їхнє право 7
Аратта (Оріяна, Оратанія) 7
Кіммерія 8
Скіфія 8
Державний устрій Скіфії 9
Суспільний лад Скіфії 10
Право Скіфії 11
Слов'янські суспільно-політичні утворення 11
Суспільний лад слов'ян 12
Виникнення і розвиток державності у східних слов'ян 14
Держава антів (слов'ян) 14
Виникнення держав Північного Причорномор'я 16
Державний устрій у грецьких полісах Північного Причорномор'я 17
Державний устрій Боспорського царства 19
Право міст-держав Північного Причорномор'я 21
Розділ II. Держава і право Руси-України (до середини XIV ст.) 23
Виникнення держави Русь 23
Посилення політичних, економічних і культурних зв'язків русів-полян та їхньої столиці Києва з іншими народами 24
Державний устрій Руси-України 24
Державний устрій удільних князівств 29
Місце і роль церкви в політичній системі Руси-України 32
Суспільний лад Руси-України 34
Джерела та основні риси права Руси-України 36
Суд і процес у Київській Русі 44
Розділ III. Суспільно-політичний лад і право в українських землях у складі євразійських державних утворень 48
Суспільний лад в Україні за Великого князівства Литовського, Королівства Польського й Речі Посполитої Польської 49
Державний устрій України в складі Великого князівства Литовського, Королівства Польського й Речі Посполитої Польської 57
Запорозька Січ: політичний та адміністративно-територіальний устрій. Право 62
Крим і Північне Причорномор'я в складі Золотої орди. Кримське ханство 64
Судова система України в XIV — першій половині XVII ст. 66
Право України в умовах перебування її в складі Великого князівства Литовського, Королівства Польського й Речі Посполитої Польської 68
Розділ IV. Становлення державності й розвиток права України в ході національно-визвольної боротьби (XVII—XVIII ст.) 78
Соціально-політичні передумови відновлення Української гетьманської держави 78
Формування української козацької держави (Війська Запорозького) в 1648— 1657 pp. 81
Становлення органів державної влади й управління в період Національно-визвольної війни 1648—1657 pp. 85
Судова система 90
Право періоду Національно-визвольної війни 1648— 1657рр. 92
Обмеження та ліквідація державної влади й управління в Україні у другій половині XVII—XVIII ст. 95
Державний устрій України в другій половині XVII — першій половині XVIII ст. 105
Суспільний лад України в другій половині XVII—XVIII ст. 108
Право України в другій половині XVII—XVIII ст. 113
Розділ V. Суспільно-політичний лад і право України в складі Австро-Угорської та Російської імперій 122
Зміни в державному устрої, суспільному ладі і праві Російської імперії та їх запровадження в Україні 122
Джерела та характерні риси права 148
Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті 164
Розділ VI. Відродження і розбудова Української держави. Право (1917-1921 pp.) 183
Відродження української національної держави. Центральна Рада та її правова політика 183
Формування української національної держави і права в добу Гетьманату й Директорії УНР. Західноукраїнська Народна Республіка 199
Становлення радянської влади в Україні. Право 212
Розділ VII. Державно-правовий розвиток Радянської України у складі Союзу РСР 230
Правові засади входження Радянської України до складу Союзу РСР 230
Державний устрій УСРР у 1920-1930-х pp. 234
Державний устрій і право Західної України, Закарпаття, Північної Буковини у 1920—1930-х pp. 248
Перебудова державного апарату СРСР і УРСР в роки другої світової війни 255
Німецько-фашистський режим на тимчасово окупованій території України 261
Діяльність ОУН—УПА. Спроби національно-державного будівництва 264
Державний устрій УРСР у повоєнний період 270
Зміни в державному устрої в період перебудови 277
Розвиток права у 1920—1930-х pp. 280
Правовий фарс українізації 282
Цивільне право 285
Трудове право 286
Кримінальне право 288
Виправно-трудове право 291
Адміністративне право 293
Сімейне право 294
Кодифікація і розвиток права в Україні у 1950—1980-х pp. 296
Розділ VIII. Держава і право України. 1991—2001 pp. 304
Відродження суверенної і незалежної держави Україна 304
Державний устрій України 310
Право 323
Джерела українського права 330
Література для поглибленого вивчення предмета 408
Перші державні утворення на території України і етапи формування української державності 413
Коротка хронологія історії держави і права України 414
Короткий термінологічний словник 427

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net