Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2002

Источник № 135:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
СКОМОРОХА В. Права людини на охорону здоров'я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя 3
ШАПОВАЛ В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі 10
ЛАСТОВЄЦЬКИИ А. Вдосконалення державного регулювання підприємництва у ракурсі адміністративної реформи 18
КОЛПАКОВ В. Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття і функції 25
ЯКУБЕНКО В. Принципи соціальної держави 33
КИРЕНКО С. Кримінально-правова охорона неповнолітніх: новий КК — старі проблеми 39
БАРАННІК Р. Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів у кримінальному процесі України 42
МЯГЧЕНКО М. Про визначення поняття «органи самоорганізації населення 46
ПАС КАР А., ПОЛЬОВИЙ В. Про управління обласними радами майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст 49
БЁЗСМЕРТУА Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні 53
БЕЗКЛУБИИ І. Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності 57
ПРИТИКА Д. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності 62
РУДЕНКО М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні 65
ІЄРУСАЛИМОВ І., УДОВЕНКО Ж. Предмет криміналістичного забезпечення розслідування злочинів 69
ОРЛОВ М. Проблеми визначення і реалізації правових форм у сфері охорони навколишнього природного середовища 74
РЕШЕТНИК Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для їх життя та здоров'я довкілля. 78
ЯКОВЛЄВ О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України 82
СТИЧИНСЬКИИ Б. Право соціального забезпечення: проблеми становлення і розвитку 85
МЕЛЬНИК О. Управління майновими правами суб'єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання 90
КОМЗЮК Л. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та України 93
КEСЮТА М. Г Взаємозв'язки у діяльності прокуратури та Конституційного Суду України: проблеми і перспективи 102
ДОМАНСЬКИЙ В. Удосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в Україні: правові аспекти 108
БУЛЬБА О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади 113
МЕРКУЛОВА В. Удосконалення кримінального законодавства щодо жінок, які вчинили злочин 118
ДУТОВ М. Правові проблеми електронного документообігу 122
АВЕР'ЯНОВ В. До питання про поняття так званих «управлінських послуг» 125
ШАТІЛО В. Щодо посилення статусу Президента України 128
КІЗІМА Н. Економічні санкції, передбачені законодавством України, та їх родова належність 132
ДИБОВСЬКИИ Д. Деякі думки з приводу Сімейного кодексу України 137
ГЕВКО В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи 139
АЗАРОВ О. Україна та світова система торгівлі ГАТТ / СОТ: проблеми і перспективи 144
Рішення Конституційного Суду України 148
З практики Верховного Суду України 152
Рішення Європейського суду з прав людини 157
Нове законодавство 159
ДЕНИСОВ В. Актуальний підручник з права Європейського Союзу 160
КОПИЛЕНКО О. Цікаве видання про права людини в афоризмах і прислів'ях 161

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net