Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2002

Источник № 137:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ОНІЩЕНКО Н. Юридичний процес як форма правової діяльності 7
ЛУНЬ 3. Правова охорона конституції: до питання про постановку проблеми 14
МАГНОВСЬКИЙ І. Конституційно-праврвий статус особи (її громадянські права і свободи) 18
МІНЮКОВ А. Забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина органами досудового слідства МВС України. 22
ОЛІЙНИК В. Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на свободу та особисту недоторканність 27
ШАПОВАЛОВА О. «Сталий розвиток»: потреба вдосконалення правореалізаційної діяльності у сфері господарювання 31
СОЛОВЙОВА Л. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання 36
МОЗУЛЯКА О. Органи державного монопольного управління вугільною промисловістю України: формування та розвиток 39
БАЧУН О. Захист об'єктів інтелектуальної власності в господарських судах України 44
САЛТЄВСЬКИЙ М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції. 48
ЧАПЛИНСЬКИЙ К. Поняття лідера організованого злочинного угруповання 50
ЖУРАВСЬКИЙ В. Щодо концептуальних засад майбутнього Закону «Про регламент Верховної Ради України». 56
ПОЛЯКОВ Б. Про концепцію реформування законодавства про неспроможність (банкрутство) 59
Д БОНДАРЕНКО І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства — один ч з пріоритетних напрямів реформуванні правової системи України 63
ЧЕБОТАРЬОВ В., ДАВИДЕНКО Т. Закон щодо лазерних дисків
КИРИЧЕНКО І. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики. 73
КЛИМЕНКО Н., ЦИПЕНЮК С. Криміналістика захищає національну культурну спадщину 77
ШУМІЛОВ А. Проблеми визначення правової природи СНД 81
МАКСАКОВА Р. Деякі теоретичні аспекти гарантій місцевих виборів 85
ЛАЗОР В. По_няття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер 90
ЛОШИЦЬКИЙ М. Реабілітація поліцейського права 95
ЛУНЯК М. Насильство як правова та філософська проблема 99
ПРАДІД Ю. Юридична лінгвістика як наука і навчальна дисципліна 102
ФЕДИНЯК Г. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права 107
КОВАЛЬ В. Проблема вдосконалення парламентаризму в Європейському Союзі. 110
МУРАВЙОВ В. Правові засади гармонізації законодавства в Європейському Союзі. 114
Рішення Конституційного Суду України 120
Рішення Європейського суду з прав людини 124
Нове законодавство 126
Міжнародна науково-практична
ПОЛЕШКО А. Перебування в Києві делегації Конституційного Суду Республіки Молдова 131
ГОРБАЧЕВСЬКИИ В. Синтез наукової думки та практичного досвіду — запорука успішної боротьби зі злочинністю 132
ДРІЖЧАНИЙ І., ЛАКИЗЮК В. Ґрунтовне науково-практичне дослідження з питань діяльності прокуратури 134

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net