Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2002

Источник № 139:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
СКОМОРОХА В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі 3
ПОБІРЧЕНКО І. Міжнародному комерційному арбітражу в Україні 10 років 12
ДЖУНЬ В. Інститут неспроможності у правовому, економічному та соціальному вимірах 16
БОЯРИНЦЕВА М. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів 21
ТРАГНЮК Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах 26
СЕЛІВАНОВ А. Проблема запровадження в судовий процес правової експертизи 32
ШТОГУН С. Судова реформа — шлях до вдосконалення захисту
БОНДАРЕНКО І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах 37
ОРДЮК О. Статутний капітал банку: правове регулювання 42
ПЕИЧЕВ К. Обмеження права власності на земельні ділянки: окремі питання 47
СЕМЧИК О. Правові аспекти формування Державного бюджету України 50
ЛАЗОР В. Позовна форма захисту інтересів працівника у спорах, що випливають з укладення трудового договору 54
БАЧУН О. Розгляд скарг на дії та бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал
ШЕВЧУК В. Порушення кримінальної справи про контрабанду 63
КІНАШ О. Організаційна діяльність слідчого — елемент ефективності розслідування злочинів 67
ДУЛЬСЬКИИ О. Стратегія діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України на сучасному етапі 72
ЗАХАРЧЕНКО Т. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності 79
ЛАЗАРЕНКО Я. Формування еколого-правової свідомості
ГАЛЯНТИЧ М., КОВАЛЕНКО Г. Сучасні тенденції реформування житлового права України 86
ГАРАЩУК В. Стандарти державного контролю: погляд на проблему 88
ХОТИНСЬКА О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України і Роси) 91
СКОМОРОХА Л.В., СКОМОРОХА Л. Державна виконавча служба: історія і сучасність 94
МАТЮШЕНКО Р. Звільнення від кримінальної відповідальності
ЛОГВИНЕНКО М. Про форми проведення маніфестацій 101
КУНДЕУС В. Питання викрадення у кримінальному праві 106
ГОЛОД Б. Труднощі доказування націонал-соціалютських переслідувань 109
ХРІСАНОВА С. Спроба тендерного аналізу Конституції України 111
ПОКРЕЩУК О. Міжнародно-правові аспекти протекціоністських заходів у системі світової торгівлі 114
БЕДЬ В. Політико-правові аспекти возз'єднання Закарпаття з Україною (кінець 1944 — початок 1946 рр.) 120
МІКУЛА Т. До питання про загарбання Галичини Австрією 123
ЗЕМЛЯНСЬКА В. Англія очима юриста 125
Рішення Конституційного Суду України 127
Рішення Європейського суду з прав людини 130
БУСУЙОК Д. Земельний кодекс України: проблеми реалізації (за матеріалами методологічного семінару) 133
ЦВІК М., ШИНКАР О. фундаментальність, об'єктивність, патріотизм 135
СКОМОРОХА В., ТИХИЙ В. Актуальне дослідження правотлумачної діяльності 136
ЛЬОВОЧКІН В., МУЗИКА А. Потрібне видання 137
ФЕДОРЕНКО В. Корисна книга про минуле й майбутнє українського парламентаризму. 138

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net