Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2002

Источник № 141:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ПРИТИКА Д. Проблеми діяльності господарських судів України в умовах реалізації Закону про судоустрій 3
ЛУЦЬ Л. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти 7
ОНИСЬКІВ М. Глобалізація і правотворення 10
ТЕЛЯТНИК Л. Логіко-методологічне тлумачення ознак загального поняття держави 14
СТАШКІВ Б. Право соціального забезпечення як наука 18
ТЕМЧЕНКО В. Етика та право: теоретичні аспекти співвідношення. 24
ЛИТВАК О. Правовий заслін — політичному нігілізму 27
ЄРМОЛІН В. До питання про співвіднесеність понять виконавчої влади і державного управління. 29
зору міжнародної правосуб'єктності. 33
ПАХОМОВ І. Конституція України і виконавча влада 38
України з прав людини і органів прокуратури 41
ЛАСТОВЕЦЬКИИ А. Колізії у законодавстві про підприємництво 46
КАРМАНОВ Є. Банк як суб'єкт банківського права. 51
МОЧКОШ Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки 56
ПРОЦЕНКО І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України 60
КОВАЛЬЧУК А. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні 64
ЛЕБІДЬ В. Щодо правової природи особистого селянського господарства 68
КОНОНЕНКО О. Судовий захист прав громадян під час здійснення провадження у кримінальних справах і при виконанні вироку 74
СУЛЬЖЕНКО Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб'єкта цивільних правовідносин: його повноваження 77
СЕРЕДА О. Обов'язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання 82
ГОНЧАРОВА Г. Призначення пенсій за Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» 86
ЄФРЕМОВ С. Поняття організованої злочинності 89
УДАЛОВАЛ. Специфіка допиту при пред'явленні для впізнання 93
ЗОЛОТАРЬОВА Н. Проблеми вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює протидію незаконному обігу наркотиків 95
АНІЩУК Н. До проблеми работоргівлі жінками 99
АНДРУЩЕНКО І. Розроблення концепції розвитку безпеки прийняття інвестиційних рішень 101
КРУПКО П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві 104
ЄМЕЛЬЯНОВ В. Окремі проблеми застосування нового Кримінального кодексу України 109
КУДЕЛЯ Н., ІВАНЕНКО Л. Правовий аналіз змін до законодавства України про захист прав споживачів 112
ФУРСА Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин 115
ГОРОДОВЕНКО В. Про становлення незалежної судової влади. 120
МИХАИЛЕНКО О. Інститут володіння: постановка проблеми 124
ТРУІҐУБЕНКО Г. Термін «нігілізм»: історія та сучасність 129
МИОАК А. Особливості митної політики Речі Посполитої на українських землях у XIV—XVIII ст. 132
КУДІН С. Деякі аспекти відповідальності органів місцевого самоврядування за «Руською Правдою» 134
АНТИПЕНКО В. Особливості міжнародно-правової кваліфікації об'єкта тероризму 137
ДЕМЧЕНКО С., ТРУШ І. Всеукраїнська нарада з проблем розвитку малого і середнього підприємництва 140
САВЧУК Н. Міжнародна наукова конференція студентів-юристів у Львові: досвід новелізації 143
ОПРИШКО В., СЕМЧИК В., ЦВЄТКОВ В. Проблема наукового обгрунтування процесів демократично? трансформації державно-правової діяльності в Україні 144
КОПИЛЕНКО О., ПІДОПРИГОРА О., МУНТЯН В., ХАРИТОНОВ Є. На перехресті минулого і майбутнього 146
КАРПЕНКО Д. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності 148
ВИНОКУРОВА Л., СЛІПАЧУК І. Інформація повинна бути професійною 149

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net