Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Актуальные проблемы права

Источник № 1412:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА. Науковий збірник ЮІ ТА ЯГ. -Тернопіль, 200 1 . - 260 с.


Cодержание источника:
Стр.
Вступне слово 5
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Братасюк М. Г. Приватне життя як загальнолюдська цінність і необхідна засада ствердження правової держави 6
Михайленко О. Чи можливо побудувати правову державу? (критичний огляд) 19
Вовк Ю. Історія української державності за часів Центральної Ради у сучасній історико-правовій літературі 25
Гетманцев О. Теорія О. Кюлова про поняття цивільних процесуальних відносин в кінці XIX на початку XX ст 28
Кравчук М. Проголошення незалежності України та формування правових засад будівництва її Збройних Сил 31
Гомотюк О., Паньків Є. Науковий підхід до поняття "феодалізм" як необхідна умова з'ясування витоків правової держави 38
Верьовкін В. Судові політичні процеси на західноукраїнських землях у 20-30-х pp. XX ст. (аналіз історичних та юридичних джерел) 45
Череватюк В. Проблеми влади в науково-політичній спадщині української еміграції у Франції в 20 - ті роки XX століття 49
Братасюк В. Подолання крайнощів правового догматизму як гносеологічна передумова творення правового закону 52
Грабовська А. Організаційно-правове регулювання освіти в період Центральної Ради 56
Гутьєва В. Становлення і розвиток інституту емфітевзису в римському приватному праві 60
Ільків М. Правові наслідки приєднання західних областей України до складу СРСР та возз'єднання з УРСР 68
Коваль А. Право народу на самовизначення в правових поглядах Станіслава Дністрянського 78
Кравчук К. Правове забезпечення організації та діяльності правоохоронних органів УНР 82
Подковенко Т. Система законодавства в Україні в 1917-1921 рр 91
Радібова І. Становлення та розвиток Магдебурзького права на території Галичини 95
Ревуцький М. Філософія управління і українська державність (досвід УНР) 99
Телятник Л. Методологічне тлумачення ознак загального поняття держави в широкому розумінні (sensu largo) 101
Юхимюк О. Територіальне самоврядування в програмах політичних партій в Польщі у 1921-1939 роках 105
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Гладун 3. Розвиток законодавства України про охорону здоров'я 109
Комзюк Л., Волошук О. Реформа регіонального та місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України 115
Степанюк О. Підстави притягнення до адміністративної відповідальності за податкові правопорушення. 120
Аскерко А., Ханас В. Правові аспекти розвитку місцевого самоврядування в Україні та Республіці Бєлорусь у 90-х роках XX ст 128
Грищук М. Інститут охорони здоров'я на рівні місцевого самоврядування 132
Грищук М. Поняття та структурні елементи основ місцевого самоврядування 134
Кравчук В. Проблеми вдосконалення українського парламенту 137
Кравчук В. Роль і значення актів місцевого самоврядування в системі правових актів України 141
Литвинова О. Юридичне підґрунтя підготовки управлінських кадрів у системі охорони здоров я. 145
Максименко С. Питання щодо європейських стандартів свободи пересування та вибору місця проживання 150
Наулік Н. Конституційна регламентація прав і свобод людини та громадянина в зарубіжних країнах (порівняльний аспект) 151
Тиханська Т. Економічні аспекти управління охороною здоров'я на базовому рівні 158
Царенко В. Функціонування професійної правосвідомості військовослужбовців строкової служби ПВУ 163
Царенко О. До проблеми імплементації норм Європейської Конвенції прав та основних свобод людини у військове законодавство України 166
Царенко С. Роль Прикордонних військ України в оборонній функції держави 169
Ярмол Л. Елементи та юридичний механізм забезпечення свободи віровизнання людини в Україні 171
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Грищук В. Проблема кримінально-правового забезпечення трансплантації 175
Шумський П. Деякі проблеми реформування прокурорської системи в Україні 177
Благодир С. Закриття кримінальної справи в частині обвинувачення та щодо окремих обвинувачених: пропозиції до нового КПК України 182
Левенець І. Судово-психіатрична експертна оцінка олігофренії 185
Божик В. Правова природа амністії та її відмінність від помилування 188
Грищук О. До окреслення кола суб'єктів права на компенсацію моральної шкоди 193
Жаровська Г. Форми співучасті. 195
Омельчук О. Проблеми декриміналізації контрабанди товарів та валюти 201
Шевчук А. Добровільна відмова від вчинення злочину та діяльне каяття: особливості їх розмежування 205
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Пігач Я. Правові проблеми застосування нового законодавства про банкрутство 208
Білоусов Ю. Оскарження діяльності виборчих комісій: цивільно-процесуальний аспект 213
Труфянова Л. Проблеми, пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності 216
Башняк О. Формування і реалізація принципу стимулювання в законодавстві України: про податок на прибуток і про податок на додану вартість 219
Бек Ю. Спеціальні економічні зони України: правові реалії 223
Григоровська Л. Порівняльна характеристика векселів, загальної та романської систем права 227
Фурик І. Сфера державного регулювання оплати праці 230
Цікало В. Передумови запровадження інституту позовної давності в цивільних правовідносинах 234
Чудик-Білоусова Н. Суб'єкт військового майнового правопорушення 239
Шевчук Л. Скасування і зміна заповіту. 242
Якубівський І. Договір фінансового лізингу на сучасному етапі 245

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net