Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Актуальные проблемы права
Правова держава 1993

Источник № 1420:

Правова держава


Cодержание источника:
Стр.
РОЗДІЛ І. ВЛАСНІСТЬ І ПРАВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ .
Шевченко Я. М. Право власності в системі товарно-грошових відносин
Танцора Л. О. Принципові підходи до організації процесу роздержавлення та приватизації майнових комплексів
CeepioKoea І. Ф. Деякі питання правового статусу спільних підприємств
Чанкін. В. В. Вклад (частка) у майні підприємства: цивільно-правовий аспект
Кучеренко 1. М. Деякі питання державної реєстрації підприємств
РОЗДІЛ II. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Селіяанов В. Л/, Марченко В. О. Ринок, підприємництво та їхнє правове забезпечення
Нижник Н. Р. Деякі проблеми взаємодії ринку і демократії у правовій державі
Нагребельшш В. /7, Япчук В. 3. Правове забезпечення впровадження ринкових відносин у сільському господарстві
ндрійко О. Ф. Державний контроль і тенденції його розвитку в умовах ринкових відносин
Щубепко С. Д. Деякі проблеми самоврядування на підприємствах в умовах формування ринкових відносин
Єременко Г. В. Про деякі аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями органів влади
РОЗДІЛ III. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Кулинич П. Ф. Земля і ринок: правові проблеми
Сємчик В. /, Погрібшій О. О. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва в Україні
Воишцьким Ю. Л. Перспективи правової реформи винахідницької і патентної справи в Україні
В. Л. Деякі труднощі реалізації законодавства України в сфері науково-технічної діяльності
РОЗДІЛ IV. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Хуторян. Н. М. Зміцнення гарантій реалізації прав трудових колективів в умовах ринку
Бабаскін А. Ю. Особливості правового регулювання зайнятості молоді в умовах переходу до ринку
Стадних М. П. Правові проблеми розв'язання страйків
Бобровшіх С. В, Оншценко Н. М. Економіка та правова культура: чи є взаємозв'язок?
РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНЕ ЖИТТЯ
Колесник В. В. Бюджетне управління: аналіз досвіду США
РОЗДІЛ VL СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Копиленко О. Л. М. Грушевський і правове регулювання економіки УНР
Усенхо І. Б. Академік Ф. Е Тарановський
РОЗДІЛ VII. НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Про присудження премій АН України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net