Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Актуальные проблемы права
Правова держава 1993

Источник № 1422:

Правова держава


Cодержание источника:
Стр.
Від редколегії
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Н1РАКТИКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 5
Бутко І. П. Актуальні проблеми розвитку теорії І практики конституційного та Іншого правового регулювання системи місцевого самоврядування в Україні 7
Волонець В. І. Новий етап у законодавчому регулюванні організації 1 діяльності ' місцевих Рад
УРуденко В. М. До питання про рівні самоврядування 18
ІКорнІепкоМ.І. Структура місцевих Рад: системний підхід 24
.Давидов Р. К. Актуальні питання правового забезпечення відносин у системі представницьких органів влади
v Пухтинський М. О. Конституційно-правова відповідальність у системі місцевих Рад 35
Волянська Г. М., Кашпо В. М. Правові гарантії реалізації повноважень місцевих Рад України 39
Нижник Н. Р. До Питання створення системи регіонального самоврядування 45
Павленко О. В. Конституційний Суд І забезпечення правових гарантій захисту повноважень місцевих Г д України 52
ГрицякІ.А. Форми реалізації повноважень місцевих Рад 57
Розділ!!. ОКРЕМІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ
МІСЦЕВИХ РАД 63
БорденюкВ.І. Деякі аспекти договірних відносин місцевих Рад 63
Вороное М. П. Види І особливості актів місцевого самоврядування 69
Кравченко В. І. До проблеми формування економічних основ системи місцевого самоврядування 75
,Цомрконова О. М. Вільні економічні зони: проблеми створення І управління 82
Ісоєва Н. К. Питання правового регулювання фінансової діяльності місцевих Рад 87
Крегул Ю. І. Накази виборців — елемент Імперативного депутатського мандата 91
Гук Г. М., Немировська О. В. Адміністративний порядок розгляду та вирішення звернень громадян (проблеми та перспективи)
Костецька Т. А. Інформування громадян про роботу місцевих Рад: проблеми правового регулювання І організації 103
ОнищукМ.В. Правова реформа економіки в умовах переходу до ринку та розвитку самоврядування: зміст (основні напрями реалізації 109
Барчук Г. І. Правові засади реалізації повноважень місцевих Рад з питань розвитку соціальної Інфраструктури 115
Кучеренко І. м. Проблеми розвитку житлового законодавства в умовах ринкових відносин і підвищення раді Рад народних депутатів у вирішенні житлової проблеми 121
Гоево Н. Л. Деякі питання вдосконалення правового регулювання взаємодії місцевих Рад народних депутатів з громадськими об'єднаннями 125
Розділ НІ ІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 130
Колесник В. В. Місцеве управління в США: аспекти досвіду 130
Руда Н. І. Самоврядування як динамічний суспільно-політичний та державно-правовий Інститут (де .від зарубіжних країн) 138
Розділ IV. СТОРІНКИ ICTOF0 144
Головченко В. В. З досвіду селянського самоврядування на Україні (1861 —1914ор ) 144
jKonuAeHKO О. JI. М. С. Грушевський нродержавну адміністрацію І місцеве самоврядування в УНР 157
: Худояр І. В. Демократія і диктатура: шлях від буржуазного парламентаризму Г до влади Рад
ч Гончаренко В. Д. Правове забезпечення Інтересів національних меншостей на Україні в двадцяті роки 170
[ Онищенко Н. М., Бобровник С. В. Система законодавчих органів України в перші роки Радянської влади 176
Снісарвнко Л. ІО. Право відкликання: історія і досвід 183
Усенко І. Б., Циганкова Е. Г. Академік О. О. Малиновський 188
Розділ V. НАУКОВЕ ЖИТТЯ 201
Тацій В. Я. До нових рубежів (Харківському юридичному інституту — 70 років) 201

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net