Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Актуальные проблемы права
Проблемы правоведения

Источник № 1433:

Проблемы правоведения


Cодержание источника:
Стр.
Теорія та Історія держави і права
Неліп М. І. Нове політичне мислення й еволюція юридичної радянології 3
Шилінгов В. С. Перебудова: гуманізація суспільного життя і створення правової держави 5
Колодій А. Н. Про регулятивні властивості та межі дії принципу «Дозволено все, що прямо не заборонено законом» 10
Олійник А. Ю. Деякі питання забезпечення органами внутрішніх справ конституційного права недоторканості особи громадян 15
Музиченко П. П. Організаційні питання прогнозування в правотворчо-му процесі з природоохорони 20
Гончаренко В. Д. Верховна Рада УРСР за Конституцією республіки , 1937 р. 23
Ковальчук О. М. Історико-правовий напрям на юридичному факультеті Київського університету (середина XIX — початок XX ст.) 29
Шаповал В. М. Про структуру (систему) буржуазного конституційно-госправа 33
Самсонов В. М. Особистість і радянське адміністративне законодавство 38
Гусєв Є. В. Судовий захист у цивільних правовідносинах, ускладнених іноземним елементом 44
Господарське право. Екологія
Щербина В. С. Поняття та причини господарських правопорушень 51
Андрейцев В. 1. Науково-правові проблеми екологічної експертизи в СРСР 56
Кримінальне право та процес. Криміналістика
Грищук В. К. До питання про соціальне призначення радянського кримінального права 62
Лунгу В. І. Початковий етап у структурі стадії попереднього слідства 67
Шибіко В. П. Свідок як суб'єкт свободи від самообвинувачення у кримінальному процесі 70
Андрушко П. П. Виконання професійних і службових функцій як обставина, що виключає суспільну небезпечність чи протиправність діяння 74
Авер'янов В. Б. Питання правового забезпечення організаційних структур управлінського апарату 81

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net