Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Актуальные проблемы права
Проблемы правоведения

Источник № 1434:

Проблемы правоведения


Cодержание источника:
Стр.
Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень
Козюбра М. І. Проблеми методології теорії держави і права в умовах політичного та ідеологічного плюралізму
Прозорова Н. С., Пшеничний А. Л. Ідеї правової держави в творах Джона Лілберна 8
Копиленко О. Л., Челіп М. 1. Еволюція політвко-прзвових поглядів М. С. Грушевського литаннях федералізму
Тимошенко В, /. .Ідея правової зв'язаності держави в поглядах ,М. І. Гїалієнка
Вовк О. Й., Шевченко М. О. Органи державної влади й управління України в період національно-визвольної війни 1648—1654 pp. 24
Лісна І. С. Примусове включення західноукраїнських земель до Складу буржуазно-поміщицької Польщі (До 70-річчя Ризького договору) 29
Державне право
Посік В. В. Проблеми правового забезпечення земельної реформи на Україні 35
Андрейцев В. 7. Правовий статус екслерта-еколога: здобутки і проблеми вдосконалення 42
Цивільне право і процес
Попова Ю. А. Юридичний інтерес як передумова порушення справи в суді 49
Підопригора О. О. -Право на винахід 53
Захарова' О. С. Судовий захист прав громадян від неправомірних дій •органів державного управління і службових осіб 57
уОвсюк Є. М. Прр деякі особливості правового регулювання праці надомників 60
/Десятник В". О. Поняття суб'єктивного права обміну жилими приміщеннями 63
Кримінальне право. Кримінологія. Кримінальний процес
уМихеєнко М. М. Принципи кримінального процесу та міжнародні стандарти прав людини 66
V Чичко В Н., Мелконян Р. А. Актуальні проблеми участі захисника у """ «римінальному судочинстві 75
/ Батюк О. В. Допит свідків і потерпілих, при розслідуванні злочинних порушень правил охорони праці 78
у' Циркаль В. В. Деякі питання взаємодії слідчого і судово-медичного експерта при зовнішньому огляді трупа на місці Його виявлення 84
Право зарубіжних країн
Шаповал В М. Норми звичаїв як засіб конституційного регулювання у зарубіжних країнах 89
Колесник В. В. Судове рішення як джерело права США 95
Ле Мань Луан. Договірна свобода на сучасному етапі господарювання у В'єтнамі 98
Святоцький О. Д. Адвокатура США 100

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net