Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 2002

Источник № 144:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ПРИШКА Д. Діяльність господарських судів України в умовах судової реформи 4
ТАЦІИ В., ПІДОПРИГОРА О., СВЯТОЦЬКИИ О. Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні 10
СЕЛИВАНОВ В. Державну політику в Україні — на правові і наукові засади 15
ДАХОВА І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) 23
ФАЗИКОШ Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове рішення 27
ДОЛЕЖАН В.. ВАСИЛЮК С. Реформа державної влади: шляхи і варіанти реалізації 33
СЕРБИИ Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму 37
ПОЛЕШКО А. Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи в Україні. 43
КУШАКОВА Н. Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід 51
КОСТИЦЬКИИ В. Закон концентрації банківського капіталу: необхідність та шляхи здійснення 56
ВОРОБЕЦЬ Л. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку. 62
БАРАБАНІ А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань 65
КУЧЕРЯВЕНКО М. Податок як правова категорія: проблеми дефініції 70
ПЕРЕВЕРЗА О. Подолання завідомо неправдивих показань допитуваного за допомогою експертиз у ході досудового слідства 75
ІЄРУСАЛИМОВ І., ЧУЧУКАЛО О. Важливий фактор забезпечення слідчої спеціалізації при підготовці фахівців 78
МАЛЮГА В. Взаємовідносини прокуратури з іншими органами держави. 82
ФУРСА С. Нотаріат і нове земельне законодавство України 86
ЛОБАНЦЕВ С. Виконання рішень — головний критерій дієвості влади 90
ТРУШ І. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» потребує удосконалення 95
МАЛЮТЇН І. Проблеми практичної реалізації Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 98
ЖЕЛЕЗНЯК Н. правове регулювання нормотворчої діяльності. 102
КРАВЦОВ Д. Нещасний випадок виробничого характеру:істотні ознаки та відмінності від суміжних понять 108
ДАДЁРКО Л. Зміст і структура обвинувальної промови прокурора 112
БОРДЕНЮК В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого амоврядування та державного управління 118
МАИДАНИК Р. Поняття довірчого управління нерухомим майном 122
ДАВИ МУКА І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми 125
ФОКІЙ Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції. 129
АРТЁМЕНКО С. Створення та діяльність акціонерних товариств в Україні та Росії: історико-правові питання 132
ШИШУТА Ю. Правове становище кредитних кооперативів у Російській імперії наприкінці XIX — напочатку XX ст. 136
ЛОГВИНЕНКО О. Лісове законодавство в Україні у XVIII сторіччі 140
в історії міжнародного права 142
ПАВЛІШИНА Л. Японія: роль виконавчої влади у законодавчому процесі 146
НИЖНИК Н., ЛЕМАК В. Цікавий досвід Чеської Республіки 150
З практики Верховного Суду України. 155
КЛИМЕНКО Н., ПРАДІД Ю. Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем сучасної криміналістики 159
Конференція з питань вдосконалення законодавства в галузі охорони здоров'я 161
ПОҐОРІЛКО В. Виконавча влада в Україні: проблеми розвитку 163
АВЕР'ЯНОВ В. Новий погляд на виконавче провадження 164
СІРЕНКО В. Корисне дослідження 165
КОСТЕНКО О. Потрібний підручник з кримінології 166
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2002 р 168

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net