Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2003

Источник № 1455:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Валерій Литвицький. Рифи економічної динаміки 3
Олексій Заріцький, Юрій Харазішвілі. Аналіз бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, її вплив на економічне зростання у 2003 році 15
Валерій Осецький. Грошово-кредитна політика — детермінанта інвестиційних змін 22
АНАЛІЗУЮТЬ ФАХІВЦІ НБУ
Сергій Кульпінський. Шляхи подальшого розвитку фінансових інновацій в Україні 27
СЛОВО ПРАКТИКАМ
Олена Заруцька. Ефект кредитного мультиплікатора в системі банків Дніпропетровської області 37
Тетяна Черемисова. Інноваційні процеси на промислових підприємствах 42
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Володимир Міхельс, Інна Вахович. Визначена першочерговість сплати відсотків за кредит — джерело їх перевищення 47
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Петро Юхименко. Трансакційні витрати у здійсненні банківських розрахунків 55
Олег Васюренко, Галина Азаренкова. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків 60
Віктор Козюк. Структурно-функціональний аналіз розвитку центральних банків 64
Анатолій Вожжов, Наталія Попова. Інвестиційне кредитування комерційних банків: зміст і вимоги до формування ресурсної бази 73
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Юлія Смоляр. Зарубіжний досвід організації заощаджень населення та можливості його використання в Україні 80
РЕЦЕНЗІЇ
Григорій П'ятаченко. Цей підручник відповідає актуальним потребам практики 88
Віліор Паламарчук. Підприємництво у трансформаційній економіці України (економічні та правові аспекти) 90
Нові підручники і навчальні посібники 92
Анотації 97

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net