Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Аграрное и земельное право
Нормативно-правовые акты, комментарии и законы по Аграрному и земельному праву
Нормативно-правовые комментарии и законы по Аграрному и Земельному праву Украины
Коментарии

Источник № 155:

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В. В. Медведчука.- К.: Юрінком Інтер, 2004. - 643 с.


Cодержание источника:
Стр.
Розділ І. Загальна частина 7
Глава 1. Основні положення 7
Стаття 1. Земля - основне національне багатство 7
Стаття 2. Земельні відносини 11
Стаття 3. Регулювання земельних відносин 14
Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання 21
Стаття 5. Принципи земельного законодавства 22
Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин 26
Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин 26
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин 28
Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин ф 31
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин 34
Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносинф 37
Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин 41
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин 42
Глава З. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин 50
Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин 50
Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин 51
Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин 52
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин 59
Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин 61
Розділ II. Землі України 64
Глава 4. Склад та цільове призначення земель України 64
Стаття 18. Склад земель 64
Стаття 19. Категорії земель 66
Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель 67
Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель 70
Глава 5. Землі сільськогосподарського призначення 72
Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання 72
Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення 75
Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 78
Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 80
Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами 87
Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств. 88
Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств 90
Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій ф 93
Стаття ЗО. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств 95
Стаття 31. Землі фермерського господарства 98
Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств. 101
Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств 102
Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби 103
Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва 105
Стаття 36. Земельні ділянки для городництва 108
Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю 110
Глава 6. Землі житлової та громадської забудови 112
Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови 112
Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови 115
Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва 117
Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів 119
Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків 120
Глава 7. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 123
Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду 123
Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду 126
Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду 129
Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання 133
Глава 8. Землі оздоровчого призначення 138
Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення 138
Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення.. 139
Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення 142
Глава 9. Землі рекреаційного призначення 143
Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення 143
Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення 144
Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення 146
Глава 10. Землі історико-культурного призначення
Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення 147
Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення 152
Глава 11. Землі лісового фонду 156
Стаття 55. Визначення земель лісового фонду 156
Стаття 56. Власність на землі лісового фонду 158
Стаття 57. Використання земель лісового фонду 159
Глава 12. Землі водного фонду 160
Стаття 58. Склад земель водного фонду 160
Стаття 59. Право на землі водного фонду 162
Стаття 60. Прибережні захисні смуги 164
Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах 165
Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах 166
Стаття 63. Смуги відведення 168
Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів 168
Глава 13. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 169
Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 169
Стаття 66. Землі промисловості 172
Стаття 67. Землі транспорту 174
Стаття 68. Землі залізничного транспорту 177
Стаття 69. Землі морського транспорту 180
Стаття 70. Землі річкового транспорту 181
Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 183
Стаття 72. Землі авіаційного транспорту ф 187
Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту 189
Стаття 74. Землі міського електротранспорту 191
Стаття 75. Землі зв'язку 193
Стаття 76. Землі енергетичної системи 196
Стаття 77. Землі оборони 199
Розділ III. Права на землю 204
Глава 14. Право власності на землю 204
Стаття 78. Зміст права власності на землю 204
Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності 211
Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю 214
Стаття 81. Право власності на землю громадян 216
Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 219
Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад 222
Стаття 84. Право власності на землю держави 226
Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав 230
Стаття 86. Спільна власність на землю 231
Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку 235
Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності 236
Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку 238
Стаття 90. Права власників земельних ділянок 241
Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок 242
Глава 15. Право користування землею 244
Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою 244
Стаття 93. Право оренди земельної ділянки 246
Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку 249
Стаття 95. Права землекористувачів 251
Стаття 96. Обов'язки землекористувачів 253
Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи 257
Глава 16. Право земельного сервітуту 260
Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту 260
Стаття 99. Види права земельного сервітуту 261
Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів 262
Стаття 101. Дія земельного сервітуту 265
Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту 266
Глава 17 Добросусідство 269
Стаття 103. Зміст добросусідства 269
Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку 270
Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев 271
Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж 273
Стаття 107. Відновлення меж 274
Стаття 108. Спільне використання межових споруд 276
Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок 277
Глава 18. Обмеження прав на землю 278
Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку 278
Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку 280
Стаття 112. Охоронні зони 285
Стаття 113. Зони санітарної охорони 286
Стаття 114. Санітарно-захисні зони 291
Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель 293
Розділ IV. Набуття І реалізація права на землю 295
Глава 19. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами 295
Стаття 116. Підстави набуття права на землю 295
Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність 301
Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 303
Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність 315
Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду 317
Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам 320
Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування 323
Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам 326
Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду 330
Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою 332
Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку 333
Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод 335
Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності 335
Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам 336
Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам 339
Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення 341
Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод 343
Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки 345
Стаття 133. Застава земельних ділянок 346
Глава 21. Продане земельних ділянок на конкурентних засадах 348
Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної або комунальної власності на конкурентних засадах 348
Стаття 135. Земельні торги 351
Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів 356
Стаття 138. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися 359
Стаття 139. Відчуження земельних ділянок за рішенням суду 361
Глава 22. Припинення прав на землю 365
Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку 365
Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою 369
Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною 374
Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку 380
Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства. 383
Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності 386
Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. 388
Стаття 147. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 396
Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки 401
Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок 403
Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення 412
Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок 416
Розділ V. Гаранти прав на землю 424
Глава 23. Захист прав на землю 424
Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки 424
Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку 433
Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю 435
Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок 436
Глава 24 Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 437
Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 437
Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 442
Глава 25. Вирішення земельних спорів 445
Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори 445
Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів 451
Стаття 160. Права і обов'язки сторін при розгляді земельних спорів 455
Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів 456
Глава 26. Завдання, зміст і порядок охорони земель 459
Стаття 162. Поняття охорони земель 459
Стаття 163. Завдання охорони земель 461
Стаття 164. Зміст охорони земель 462
Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів 465
Стаття 166. Рекультивація порушених земель 467
Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами 469
таття 168. Охорона грунтів 471
Глава 27. Використання техногенна забруднених земель 473
Стаття 169. Поняття техногенне забруднених земель 473
Стаття 170. Особливості використання техногенне забруднених земель сільськогосподарського призначення 480
Глава 28. Консервація земель 483
Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі 483
Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техно-генно забруднених земель 486
Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень 494
Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах 494
Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень 495
Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень 497
Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень 498
Глава 30. Планування використання земель 498
Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель 498
Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель 500
Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель 500
Стаття 180. Зонування земель 501
Глава 31 Землеустрій 502
Стаття 181. Поняття землеустрою 502
Стаття 182. Мета землеустрою 505
Стаття 183. Завдання землеустрою 505
Стаття 184. Зміст землеустрою 507
Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою 510
Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної документації 513
Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель 515
Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель 515
Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель 516
Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель 520
Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель 525
Глава 33. Моніторинг земель 534
Стаття 191. Призначення моніторингу земель 534
Стаття 192. Завдання моніторингу земель 542
Глава 34. Державний земельний кадастр 544
Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру 544
Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру 545
Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру 547
Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру 549
Стаття 197. Кадастрове зонування 551
Стаття 198. Кадастрові зйомки 553
Стаття 199. Бонітування грунтів 556
Стаття 200. Економічна оцінка земель 557
Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок 558
Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок 562
Стаття 203. Облік кількості та якості земель 564
Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру 565
Глава 35. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель 566
Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель 566
Стаття 206. Плата за землю 572
Глава 36. Відшкодування сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 579
Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 579
таття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 580
Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 582
Розділ VIII. Відповідальність за порушення земельного законодавства 584
Глава 37. Відповідальність за порушення земельного законодавства 584
Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок 584
Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства 586
Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок 594
Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 598
Розділ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 610
Додаток 630
Про оцінку земель. Закон України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV 630
Про внесення змін до Положення про моніторинг земель. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2041 643
Зміни, що вносяться до Положення про моніторинг земель. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2041 643

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net