Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Гуманитарная электронная библиотека
Деловой Украинский

Источник № 1646:

БОЙКО Микола Дмитрович СПІВАК Віктор Миколайович ХАЗІН Михайло Аркадійович ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ - К., НАУКОВА ДУМКА, 2000. - 310 с.


Cодержание источника:
Стр.
Переднє слово 3
Глава І ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 7
Заява про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім без згоди батьків 8
Заява про визнання громадянина обмеженим у дієздатності 10
Заява про скасування обмеження дієздатності громадянина 13
Заява про визнання громадянина недієздатним 15
Заява про поновлення громадянина у дієздатності 17
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім 18
Заява про оголошення громадянина померлим 21
Заява про виправлення неправильності запису у книзі актів громадянського стану 23
Заява про реєстрацію переміни прізвища (імені, по батькові) 25
Заява про встановлення факту родинних відносин 27
Заява про встановлення факту перебування на утриманні 29
Глава II ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 30
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики 32
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості 33
Договір про поставку товарів народного споживання 36
Договір про купівлю-продаж майна з участю громадян 40
Глава III ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВНИКА 44
Довіреність (генеральна) на право управління і розпорядження особистим майном 45
Довіреність (генеральна) на право представляти інтереси підприємства 46
Довіреність (спеціальна) на управління житловим будинком 47
Довіреність (спеціальна) на користування автомобілем 48
Довіреність (спеціальна) на ведення справи в суді 49
Довіреність (спеціальна) на дарування частини житлового будинку 50
Довіреність (разова) на одержання грошей 51
Доручення на отримання грошових коштів, посвідчене організацією 52
Посвідчення опікуна 54
Глава IV ПРАВО ВЛАСНОСТІ 55
Поняття і форми права власності. Підстави виникнення права приватної власності. Предмети, що можуть бути придбані лише з особливого дозволу (коментар) 56
Заява для одержання дозволу на придбання гладко ствольної рушниці 61
Позовна заява про витребування майна власником від добросовісного набувача 62
Глава V СПАДКОВЕ ПРАВО 65
Заява про встановлення факту прийняття спадщини 66
Зразки заповіту 69
Заява до нотаріальної контори про скасування заповіту 74
Заява до нотаріальної контори про зміну заповіту 75
Позовна заява про визнання заповіту недійсним 76
Повідомлення нотаріальної контори спадкоємцю за заповітом 78 Заява спадкоємця до нотаріальної контори про прийняття спадщини 80
Заява тю видачу свідоцтва про право на спадщину 80
Свідоцтво про право спадкування за законом 81
Свідоцтво про право спадкування за заповітом 82
Свідоцтво про право на спадщину у випадку переходу її до держави 82
Глава VI ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 83
Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди від злочину 84
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 86
Заява про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження 88
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання та попереднього слідства, прокуратури і суду 89
Глава VII ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 95
Позовна заява про визнання авторства (співавторства) 96
Позовна заява про стягнення авторської винагороди 100
Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум 101
Глава VIII ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ГРОМАДЯН 103
Позовна заява про захист честі, гідності та ділової репутації громадянина 104
Глава IX ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ 108
Заява про реєстрацію шлюбу 110
Шлюбний контракт 113
Позовна заява про визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним 117
Заява про видачу повторного свідоцтва про одруження 118
Заява про реєстрацію народження дитини 119
Заява про видачу повторного свідоцтва про народження дитини 121
Заява про розірвання шлюбу в органах запису актів громадянського стану при взаємній згоді подружжя 123
Заява про розірвання шлюбу з особою безвісно відсутньою, недієздатною внаслідок душевної хвороби чи недоумства або засудженою до позбавлення волі 126
Позовна заява про розірвання шлюбу 129
Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна 131
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним 133
Заява про встановлення батьківства 135
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини (дітей) 137
Позовна заява про покладення додаткових витрат на батька неповнолітнього у зв'язку з винятковими обставинами 138
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання батька (матері) 140
Глава X ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ОРГАНІВ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ 143
Скарга на дії органів (службових осіб) у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень 144
Скарга на неправомірні дії службових осіб, що ущемляють права громадян 147
Глава XI ЖИТЛОВІ СПОРИ 150
Позовна заява про визнання права користування житловим приміщенням 152
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням внаслідок того, що тривалий час була відсутньою 155
Позовна заява про повернення права на користування житловим приміщенням громадянинові, який втратив це право внаслідок незаконного засудження 159
Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним, виселення громадян та надання житлового приміщення, що звільнилося у квартирі 161
Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення 165
Позовна заява про примусовий обмін житлового приміщення в разі відмови у згоді на обмін членів сім'ї 169
Позовна заява про визнання відмови у згоді на обмін житлового приміщення недійсною 174
Позовна заява про визнання відмови у видачі ордера на житлове приміщення недійсною 177
Позовна заява про визнання безпідставним виключення із членів житлово-будівельного кооперативу 180
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири 184
Договір найму житлового приміщення 186
Договір про передачу квартири у власність громадян 191
Свідоцтво про право власності на житло 194
Договір купівлі-продажу квартири з участю громадян 195
Договір дарування житлового будинку за участю представника 197
Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця 199
Договір оренди житлового приміщення 202
Акт здавання квартири орендареві 205
Договір дарування автомашини 206
Глава XII ТРУДОВІ СПОРИ 207
Позовна заява про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) 208
Позовна заява про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника у випадку невідповідності його виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я 212
Позовна заява про поновлення на попередній роботі при звільненні працівника у випадку скорочення чисельності чи штату працівників підприємств, установ, організацій 215
Позовна заява про поновлення на попередній,роботі і оплату вимушеного прогулу в разі переведення працівника без його згоди на іншу роботу 218
Позовна заява про зняття дисциплінарного стягнення 221
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків 224
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу)... 228 Позовна заява про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження Його здоров'я 231
Позовна заява про відшкодування шкоди у разі смерті годувальника 237
Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні 241
Позовна заява про стягнення заробітної плати при звільненні працівника 244
Позовна заява з приводу відмови у прийняти на роботу 249
Позовна заява про поновлення на посаді громадянина у зв'язку з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності 253
Контрактна форма трудового договору 255
Трудова угода 267
Договір про майнову відповідальність матеріально відповідальної особи 269
Договір про повну матеріальну відповідальність 271
Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність 273
Глава XIII ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ 279
Позовна заява про відведення земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства 280
Позовна заява про визначення порядку розпорядження і використання земельної ділянки громадянами, яким житловий будинок, господарські будівлі та споруди належать на праві спільної часткової власності 289
Глава XIV ГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ 293
Претензія про оплату неустойки за недопоставку продукції 294
Відповідь на претензію 297
Пропозиція про розірвання договору поставки 299
Позовна заява про стягнення боргу 301
Відзив на позовну заяву 305
Заява про перевірку рішення арбітражного суду в порядку нагляду 307
ЛІТЕРАТУРА 310

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net