Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Экономика финансы право
Экономика финансы право 2002

Источник № 1689:

Экономика финансы право


Cодержание источника:
Стр.
Економіка
Д. Богиня
Регулювання доходів і оплати праці в контексті індексу людського розвитку 3
О. Прутська
Культура підприємництва та її вплив на управління 8
О. Кіселевич
Розвиток права власності іноземних юридичних і фізичних осіб в Україні 10
С. Белозерова
Кодекс корпоративного управления: быть или не быть ему в Украине 13
Фінанси
О. Шевчук
Проблеми та нюанси розрахунків з акціонерами по виплаті дивідендів 16
Ю. Рабынина
Роль операционной реструктуризации в повышении финансовой стабильности промышленных предприятий 19
/. Крейдич
Аналітичні підходи в обгрунтуванні структури інвестиційного капіталу 21
Право
А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацко, О. Нагарний
Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави 23
Кримінальне право
І. Фрідман, Г. Откідач
Використання знань фахівців у кримінальному процесі 27
Нормотворчість
Ю. Диденко
Реализация частного пенсионного обеспечения в Украине 29
Зовнішньоекономічна діяльність
Н. Полтарак, О. Радіонова
Базисні умови постачання в зовнішньоекономічній торгівлі 31
Зарубіжний досвід
Н. Грущинська
Формування ефективної економічної політики Словацької Республіки в умовах глобальних трансформаційних процесів як досвід для України 33
А. Слатвицька
Порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду реформування міжбюджетних відносин 36

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net