Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Экономика финансы право
Экономика финансы право 2002

Источник № 1690:

Экономика финансы право


Cодержание источника:
Стр.
Економіка
В. Попович
Кримінологічний аналіз способів ухилення від оподаткування як джерел тінізаціїсуспільно-економічних відносин 3
_В. Гаркуша, М. Задояний
Модернізація Державної податкової служби як складова детінізації економіки 5
О. Прутська
Економічні аспекти боротьби з корупцією 8
Й. Матюшенко, Е. Федоренко
Проблемы инновационного развития Украины на современном этапе 11
Право
С. Косик
Чи можливо укласти договір оренди з фізичною особою? 13
О. Первомайский
Понятие концессии и концессионного договора 14
М. Мельник
Визначення ефективності правових норм 16
С. Кравченко
Поняття, ознаки та види джерел референдного права України 18
Бухгалтерський облік та оподаткування
Т. Сухорукова
Податково-бухгалтерські курсові різниці 21
Q. Чумакова
Особливості відображення списання безнадійної заборгованості платника податку на прибуток в податковому та бухгалтерському обліку 23
С. Білобловський
Порядок оподаткування операцій з придбання та продажу квартири у фізичної особи 26
Інвестиційна діяльність
/. Крейдич
Методологічні підходи до визначення ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм 28
Банківська діяльність
С. Білобловський
Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками 30
Фондовий ринок _
С. Косик
Становлення ринку цінних паперів в Україні 32
Підприємництво _
JJ. Полтарак
Частное предпринимательство: порядок регистрации, лицензирования и патентования 33
Зарубіжний досвід
В. паламарчук, А. Шегда
Теорія власності та формування ринкового механізму господарювання: проблеми і перспективи 36

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net