Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2003

Источник № 1766:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Валерій Литвицький. Подолання макроекономічної анемії в Україні
Олексій Кузнецов. Глухий кут євроінтеграції 14
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Тетяна Бурлай. Методичні підходи до прогнозно-аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні 22
Лідія Слюсарчук. Аудит фінансової звітності підприємств 34
Віктор Глущенко, Людмила Васюренко. Інвестиційна програма: економічна природа та сутність 49
СЛОВО ПРАКТИКАМ
Захарій Варналій. Недержавне пенсійне забезпечення та проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні 55
Андрій Кондрашихін. Інвестиційні ризики українського ринку цінних паперів 62
ПОШУКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Людмила Кот. Перспективи розвитку окремих напрямків кредитування в Україні 71
Нові підручники і навчальні посібники 78
Анотації 81

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net