Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2003

Источник № 1767:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Володимир Міщенко, Наталія Слав'янська, Олена Криклій. Роль та місце реінжинірингу в сучасному банку
Роман Кашпір. Євро і монетарна інтеграція України до європейського простору 9
Олександр Канов. Державні банки розвитку в Мексиці 16
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРАВО
Андрій Ковальчук. Грошово-кредитні відносини у правовому вимірі 29
ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Петро Мазурок. Еволюція сучасних методологічних підходів дослідження ринку праці (мікро- та макроекономічні аспекти) 43
Юрій Харазішвілі, Олексій Заріцький, Борис Дунаев, В'ячеслав Заводник. Математична модель сукупної пропозиції 60
ПОШУКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Володимир Кузьмінський. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу 72
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України 78
Нові підручники і навчальні посібники 80
Анотації 81

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net