Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2003

Источник № 1770:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Микола Садовий, Богдан Баласинович. Інвестиційні процеси та продуктивність праці в "новій економіці"
Людмила Борщ. Вступ України до COT: що треба зробити? 17
АНАЛІЗУЮТЬ ФАХІВЦІ НБУ
Юрій Заруба. Особливості розвитку банківської конкуренції в Україні 23
СЛОВО ПРАКТИКАМ
Василь Павлюк. Аналіз процесу стратегічного маркетингового планування в банківській сфері
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Наталія Попова. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні 39
Ірина Ващенко. Рух грошових потоків у державі як об'єкт моніторингу, аналізу та контролю 48
Андрій Камінський, Ольга Шпирко. Особливості розподілу дохідностей на нових європейських ринках акцій 56
ПОШУКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Олександр Таран. Теоретико-концептуальні основи та математичні моделі ризик-менеджменту у фінансовій сфері 66
Олена Брегеда. Послуги як продукт банківської діяльності 73
РЕЦЕНЗІЇ
Трохим Ковальчук. Економічні знання — майбутнім підприємцям 79
Покажчик статей та інших матеріалів, опублікованих у журналі "Банківська справа" у 2003 р. 82
Нові підручники і навчальні посібники 85
Анотації 95

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net