Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2004

Источник № 1772:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Володимир Шевченко. Глобальна фінансова нестабільність: причини та впливи
Віктор Сизоненко, Олена Кобзиста. Економетричний аналіз впливу макроекономічного середовища на розвиток акціонерного капіталу 17
Роман Кашпір. Євролізація — шлях України в Європейський Союз 35
СЛОВО ПРАКТИКАМ
В'ячеслав Кириленко. Складові організації бухгалтерського обліку в Ощадному банку України 42
Сергій Марченко. Міжнародна кредитно-рейтингова оцінка інвестиційної привабливості України 48
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Петро Юхименко. Монетарна політика і структурні реформи в економіці України 58
Оксана Дмитрієва. Структура фінансових послуг у перехідній економіці 69
КОНФЕРЕНЦІЇ. НАРАДИ. СЕМІНАРИ
Валентина Кондрашова-Діденко, Сергій Слухай. Міжбюджетні відносини в Україні: стан, суперечності і перспективи розвитку 76
Нові книги 88
Анотації 95

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net