Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2004

Источник № 1773:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
Микола Садовий. Новаторство — запорука високої якості економічної освіти
ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Віктор Базилевич. Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності 7
Трохим Ковальчук. Ринкові відносини як невід'ємний компонент товарного виробництва 14
АНАЛІЗУЮТЬ ФАХІВЦІ НБУ
Валерій Литвицький. Реінкарнація зростання 24
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Ігор Лютий. Державний кредит у фінансовій політиці України 40
Володимир Шевченко. Глобальна мобільність капіталу та трансформаційні економіки 51
СЛОВО ПРАКТИКАМ
Олександр Падалко. Чинники сучасної банківської конкуренції та їх особливості в Україні 60
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Руфат А. Кулієв. Проблеми і особливості реалізації іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою 65
КОНФЕРЕНЦІЇ. СЕМІНАРИ. НАРАДИ
Захарій Варналій. Актуальні проблеми зміцнення потенціалу регіонів України 71
РЕЦЕНЗІЇ
Сергій Іванов. Інтелектуальна сфера боротьби за національну безпеку 85
Анотації 95

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net