Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2004

Источник № 1774:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Олег Васюренко, Олена Христофорова. Збалансованість структури зобов'язань банку як фактор забезпечення ефективності кредитних операцій
Василь Савич. Державний земельний (іпотечний) банк як елемент інфраструктури іпотечного ринку 10
Людмила Примостка. Економічні ризики в діяльності банків 16
Олександр Євтух. Інформаційна сутність грошей та їх роль у формуванні економіки 24
Олександр Отрошко. Суспільний вибір: інституційні засади формування та реалізації 34
Андрій Ковальчук. Правові колізії у законодавчому забезпеченні фінансових відносин 41
Ірина Ващенко. Парламентський контроль у структурі державного фінансового контролю в Україні 53
Оксана Дмитрієва. Поняття та характеристика ринку фінансових послуг 61
СЛОВО ПРАКТИКАМ
Андрій Ткач. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків 66
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Валентин Буряк, Віктор Волохов. Методичні підходи до визначення повних витрат за окремими кредитними проектами при оцінці їх ефективності 73
ПОШУКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Діана Завадська. Оптимізація кредитко-депозитної стратегії комерційного банку 87
Нові підручники і навчальні посібники 92
Анотації 95

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net