Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Банковсое дело
Банковсое дело 2004

Источник № 1775:

Банковсое дело


Cодержание источника:
Стр.
АНАЛІЗУЮТЬ ФАХІВЦІ НБУ
Сергій Тігіпко. Довгострокове кредитування в забезпеченні динамічного зростання економіки 3
ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Богдан Баласинович. Становлення елементів інформаційного суспільства в Україні 10
Віктор Козюк. Місце та роль центральних банків у формуванні глобалізаційних процесів 23
АНАЛІЗУЮТЬ НАУКОВЦІ
Тетяна Вахненко. Граничний розмір державного боргу України 33
Сергій Колотуха. Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств 45
Ірина Копченко. Оцінка процесу впровадження спрощених систем оподаткування суб'єктів малого підприємництва на прикладі Автономної Республіки Крим 57
СЛОВО ПРАКТИКАМ
Валерій Литвицький. Інфляція 63
ПОШУКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Ігор Юрченко. Детермінанти валютно-курсової політики України 72
КОНФЕРЕНЦІЇ. НАРАДИ. СЕМІНАРИ
Алла Старостіна, Тетяна Нагачевська. Інтеграція України: сьогодення і перспектива 79
Нові підручники і навчальні посібники 88
Анотації 95

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net