Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник ЛАВС УМВС
Вестник ЛАВС УМВС 2003

Источник № 1808:

Вестник ЛАВС УМВС


Cодержание источника:
Стр.
ДО УВАГИ АВТОРІВ
Розділ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Петрова Л.В. До питання про типи праворозуміння 5
Афанасьев К.К. К вопросу договорного регулирования административных правоотношений в сфере экономики 13
Бережний А.В. Визначення об'єкта адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 21
Ковальчук Ю.І. Стан і загальний характер адміністративних правопорушень неповнолітніх в Україні 32
Шаповалова О.В. Хозяйственно-правовые средства в обеспечении динамики социально-экономического развития 38
РозділІІ. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Долженков О.Ф. Економічна злочинність як основа сучасної організованої злочинної діяльності 50
Готин О.М. Проблеми відмежування випуску або реалізації недоброякісної продукції від суміжних злочинів та інших правопорушень 60
Фролов М.Ю. Досвід координації діяльності прикордонних органів внутрішніх справ України та РФ у боротьбі зі злочинністю 70
Каркам П.М., Курочка М.Й. Проблеми повноважень прокурора в кримінальному судочинстві 76
Пелітова А.С. Суспільна небезпека злочинів проти особистої волі людини 82
Новаков О.С. Історико-соціальні витоки злочинності працівників правоохоронних органів у сфері службової діяльності 91
Манівлець Е.Є. Поняття та місце судового контролю за проведенням невідкладних слідчих дій, що обмежують конституційні права громадян у кримінальному судочинстві 102
Кострицький В.В. Прискорене досудове провадження 105
Розділ III. БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Лисиченко В.К., Шехавцов Р.Н. О формировании основ криминалистического учения о противодействии расследованию 119
Коваленко В.В. Науково-технічні засоби в кримінальному судочинстві: історичний аспект 138
Головіна В.П. Комплексність як передумова побудови методики розслідування легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом 148
Хань Г.А. Принципи організації розслідування злочинів 153
Кузнецов А.А. К вопросу о тактических операциях в криминалистике 160
Марченко А.Б. Структура и содержание частных криминалистических методик 165
Хрипченко А.В. Поняття й ознаки організованої групи (криміналістичний аспект) 169
Розділ IV. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Негодченко О.В. Функції органів внутрішніх справ у контексті забезпечення праві свобод людини 176
Пенсов В.П., Пстков С.В., Ворушило В.П. Характеристика адміністративного нагляду, який здійснюється ОВС для забезпечення законності при боротьбі з правопорушеннями 185
Иосифов Ю.А., Иосифов П.А. Некоторые тактические аспекты оперативного поиска вооруженного преступника в лабиринте 198
Ткачеяко В.І. Шляхи вирішення деяких питань щодо правового забезпечення обігу зброї 205
Розділ V. ТРИБУНА ВИКЛАДАЧА
Твердохліб Л.В. Психолого-педагогічні особливості формування правової культури учнівської молоді 213
Розділ VI. НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Токарська А.С. Юридична лінгвістика- новий напрямок у науці 225
Литвинов О.М. Конкретний внесок у відродження фундаментальної історико-правової навчальної дисципліни 230
Тодор О.Г. Завжди на варті української мови 234
НАШІ АВТОРИ 239

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net