Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Учебники по Гражданскому праву
Учебники по Гражданскому праву Украины
Учебники по Гражданскому Кодексу Украины от 2004 года

Источник № 181:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 395 с.


Cодержание источника:
Стр.
ПЕРЕДМОВА. 5
Розділ І. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 6
Глава 1. Договір купівлі-продажу 6
§ 1. Поняття та зміст договору купівлі-продажу 6
§ 2. Продаж товарів у кредит 21
§ 3. Роздрібна купівля-продаж 21
Глава 2. Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 29
§ 1. Договір поставки 29
§ 2. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 32
§ 3. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 34
Глава 3. Договір міни (бартеру) 36
Глава 4. Договір дарування 42
Глава 5. Договір ренти 49
Глава 6. Договір довічного утримання (догляду) 51
Глава 7. Договір найму (оренди) 56
§ 1. Загальні положення про договір найму (оренди) 56
Глава 8. Договір лізингу 70
§ 1. Поняття договору лізингу 70
§ 2. Форми та зміст договору лізингу 72
§ 3. Права та обов'язки сторін договору 74
Глава 9. Договір найму (оренди) житла 77
§ 1. Поняття та зміст договору найму житла 77
§ 2. Договір піднайму житла 81
Глава 10. Договір позички 84
Глава 11. Договір підряду 91
§ 1. Поняття і зміст договору підряду . 91
§ 2. Права та обов'язки сторін 97
§ 3. Договір побутового підряду 103
Глава 12. Спеціальні види договорів підряду 106
§ 1. Договір будівельного підряду 106
§ 2. Підряд на проектні та пошукові роботи 113
§ 3. Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 116
Глава 13. Договір про надання послуг 120
Глава 14. Перевезення. Договір перевезення та договір транспортного експедирування 124
Глава 15. Договір зберігання 129
§ 1. Поняття договору зберігання 129
§ 2. Зберігання на товарному складі 139
§ 3. Спеціальні види договору зберігання 143
Глава 16. Договір страхування 149
§ 1. Поняття та істотні умови договору страхування . 149
Сторони договору страхування, їхні права та обов'язки 152
§ 3. Порядок укладення, зміни та припинення договору страхування 156
Глава 17. Договір доручення 161
§ 1. Поняття та зміст договору доручення 161
§ 2. Права та обов'язки сторін за договором доручення 164
§ 3. Припинення договору доручення 165
Глава 18. Договір комісії 166
Глава 19. Договір управління майном 172
§ 1. Поняття управління майном 172
§ 2. Договір управління майном 174
§ 3. Сторони договору управління майном 175
§ 4. Істотні умови договору управління майном 177
§ 5. Права та обов'язки суб'єктів договору управління майном 177
§ 6. Відповідальність за договором управління майном 179
§ 7. Припинення договору управління майном 180
Глава 20. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу 181
§ 1. Договір позики 181
§ 2. Кредитний договір 191
§ 3. Договір банківського вкладу 203
Глава 21. Зобов'язання щодо здійснення фінансових послуг 216
§ 1. Договір банківського рахунка 216
§ 2. Договір факторингу 238
§ 3. Розрахункові зобов'язання 250
Глава 22. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 271
Глава 23. Договір комерційної концесії 279
Глава 24. Загальні положення про зобов'язання щодо спільної діяльності 289
Глава 25. Договір простого товариства 294
§ 1. Поняття договору простого товариства 294
§ 2. Елементи договору простого товариства 295
§ 3. Зміст договору простого товариства 296
§ 4. Припинення договору простого товариства 298
Розділ II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ 300
Глава 26. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 300
§ 1. Поняття публічної обіцянки винагороди 300
§ 2. Підстави виникнення зобов'язань із публічної обіцянки винагороди 302
Глава 27. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу 303
Глава 28. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення (ведення чужих справ без доручення) 308
§ 1. Історія виникнення інституту ведення чужих справ без доручення 308
§ 2. Поняття ведення чужих справ без доручення за сучасним українським законодавством 312
Глава 29. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов'язання зі створення загрози життю, здоров'ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи 315
§ 1. Поняття зобов'язань, що виникають внаслідок усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи 315
§ 2. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи 320
Розділ III. ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА БОВ'ЯЗАННЯ ІЗ НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ) 322
Глава ЗО. Зобов'язання з відшкодування шкоди 322
§ 1. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди 322
§ 2. Підстави деліктної відповідальності 324
§ 3. Система зобов'язань з відшкодування шкоди 332
Глава 31. Відповідальність за шкоду заподіяну працівником 335
Глава 32. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади 338
§ 1. Суб'єкти заподіяння шкоди та суб'єкти відповідальності за шкоду, заподіяну органами державної влади 338
§ 2. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної органами державної влади 340
Глава 33. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними та судовими органами 342
§ 1. Суб'єкти заподіяння шкоди та суб'єкти відшкодування шкоди, завданої правоохоронними та судовими органами 342
§ 2. Особливості відповідальності за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами 344
Глава 34. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи 347
§ 1. Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи 347
§ 2. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я 349
§ 3. Особливості відшкодування шкоди заподіяної внаслідок смерті потерпілого 355
§ 4. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я або смерті 357
Глава 35. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними та адієздатними особами 359
§ 1. Відшкодування шкоди, заподіяної малолітньою особою 360
§ 2. Відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітньою особою 363
§ 3. Відшкодування шкоди, заподіяної недієздатною особою, особою, яка обмежена у ієздатності, та особою, яка tfe може усвідомлювати значення своїх дій та (чи) керувати ними (адієздатною особою) 365
Глава 36. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 368
§ 1. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки . 368
§ 2. Суб'єкти відшкодування за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 371
§ 3. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 373
Глава 37. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 376
§ 1. Загальні положення 376
§ 2. Умови відповідальності 379
Глава 38. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок злочину 384
Глава 39. Відшкодування моральної шкоди 387
§ 1. Право на відшкодування моральної шкоди 387
§ 2. Умови і порядок відшкодування моральної шкоди 391
Глава 40. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 395

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net