Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Киевского Национального Университета

Источник № 1833:

Вестник Киевского Национального Университета


Cодержание источника:
Стр.
Андрейцев В, І.
Юридичний факультет - флагман правничої освіти в Україні 5
Усенко LB.
Київський університет і розвиток юридичних досліджень в Українській академії наук 14
Бондарук Т.1.
Наукова концепція західноруського права у працях учених Київського університету 17
Ковальчук О.М.
Історико-соціологічна теорія права в працях О.Ф.Кістяківського 23
Максимова С.В.
Юридичне товариство при Університеті св. Володимира: його внесок у розвиток юридичної науки 2
Бородич Л.В.
Нормативно-правова основа функціонування військ ОДПУ-НКВС в Україні (1923 -червень 1941рр.) 31
Федоренко Т.М.
Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X - першої третини ХНІ ст. 38
Підопригора О.А., Кузнецова II.С.
Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 42
Мірошнічснко A.M.
Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз 50
Кіріїї Р.С.
Формування гірничого законодавства на території країни (X - початок XX ст.) 56
Штефан М.Й., ОмельчеІІко М.П.
Розвиток науки цивільного процесуального права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 60
Мельник С.М.
Розвиток науки кримінально-процесуального права в Університеті св.Володимира 64
Клименко H.I.
Розробка криміналістичної методики вченими юридичного факультету та її значення для сучасної науки 69
Коткж І.І., Котюк О.І.
Етапи розвитку теорії криміналістичної ідентифікації 73
Бахурннська О.О,
Про наукову та педагогічну діяльність видатних учених-криміналістів у Київському університеті 79

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net