Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Киевского Национального Университета

Источник № 1834:

Вестник Киевского Национального Университета


Cодержание источника:
Стр.
Андрейцев B.I.
Проблеми конституціоналізації об'єктного складу права екологічної безпеки 5
Гриценко І.С.
М.Д.Іванішев засновник історико-правової школи Університету св. Володимира 13
Майданик Р.А.
Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: поняття, види, правова природа 17
Орлюк О.П.
Грошово-кредитна політика як функція центрального банку 25
Краснова М.В.
Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської конвенції
Мірошниченко A.M.
Правові проблеми оформлення прав на земельні ділянки в Україні 35
Радченко Л.І.
"Національність" сучасної юридичної особи в міжнародному приватному праві 42
Семенюк Ю.Г.
До питання розвитку інфраструктури іпотечного кредитування в Україні 45
Сагнко В.В.
Економічні передумови і доцільність правового регулювання інсайдерської торгівлі 50
Стаховська Н.М.
Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення 55
Шапченко С.Д.
Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура 63
Котюк 1.1.
Ідентифікація (ототожнення):-лінгвістичиі, філософські, логічні, психофізіологічні та юридичні аспекти 67
Лебідь В.І.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net