Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Киевского Национального Университета

Источник № 1835:

Вестник Киевского Национального Университета


Cодержание источника:
Стр.
Андрейцев B.I.
Правові засади національної екологічної безпеки 5
Краснова М.В.
Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету 20
Ба люк Г.І.
Міжнародно-правові засади співробітництва України у сфері нерозповсюдження якерної зброї 23
Пози я к Е.В.
Реалізація права громадян на участь в проведенні громадської екологічної експертизи 27
Власенко Ю.Л.
Оптимізація законодавства у сфері екологічної безпеки: поняття та способи
Заєць О.І.
Земельна реформа як предмет правового регулювання 35
Майдани к Р. А.
Персональний пенсійний рахунок: поняття і правова природа фідуціарного банківського вкладу 40
Єфремов С.О.
Встановлення обставини вчинення злочину організованою групою 48
Радченко Л.І.
Особистий статут юридичної особи в доктринах міжнародного приватного права . 51
Мармазов В.Є.
Принципи європейського договірного права.Альтернатива чи провісник Європейського законодавства 55
Гетманцев Д.О.
Фінансова відповідальність як вид юридичної відповідальності 62
Рогульський С.С.
Корупційне правопорушення, як адміністративний проступок 66
Білоус І.Д.
Питання кримінальної відповідальності за вчинення тероризму 69
Клепікова О.В.
Предмет і метод правового регулювання відносин, що виникають у сфері перевезення вантажів морським транспортом 72
Кірін Р.С.
Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз 74

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net