Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Киевского Национального Университета

Источник № 1836:

Вестник Киевского Национального Университета


Cодержание источника:
Стр.
Андрейцев B.I.
Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки 5
Грищенко К.Г.
Проблеми державного управління освітньою галуззю 14
Орлюк О.П.
Банківське право і банківське законодавство: співвідношення понять 17
Александров О.А.
Депутатська недоторканність 24
Котюк І.І.
Світоглядні принципи в системі засобів пізнання у сфері судочинства 29
Балюк Г.І.
Правові проблеми фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 37
Гринько С.В.
Правові аспекти реєстрації прав на землю: визначення термінів 40
Черноус С.М.
До питання про вдосконалення законодавства про працю жінок 44
Клименко H.I.
Криміналістична фоноскопія та її можливості 47
Зорич Л.В.
Теоретичні підстави призначення економічних експертиз 50
Єфремов С.О.
Діяльне каяття як засіб нейтралізації діяльності організованих злочинних угруповань 53
Лихова С.Я.
Окремі види покарань за чинним.КК України у світлі Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 59
Пушкар П.В.
Визначення, правова природа, види та елементи угоди про визнання вини в сучасному кримінальному процесі 65
Цвсткова Ю.В.
Суспільно-правові, історичні та соціально-політичні передумови виникнення кормчих книг на території Київської Русі 69
Саенко В.В.
Правове регулювання інсайдерської торгівлі у державах європейського Союзу 74

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net