Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Киевского Национального Университета

Источник № 1837:

Вестник Киевского Национального Университета


Cодержание источника:
Стр.
АНДРЕЙЦЕВ В.І.
Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку 5
НОСІК В.В.
Проблеми здійснення права власності на землю у вільних економічних зонах України 12
МЯГЧЕНКО М.Ю.
Органи самоорганізації населення як один з інститутів безпосередньої демократії в Україні 17
ЧЕХОВИЧ Т.В.
Механізм стримань та противаг як спосіб вирішення конфліктів між органами державної влади 21
АГАФОНОВА Н.Ф.
Фінансово-правові аспекти розрахункових правовідносин 24
ЗАРЖИЦЬКИЙ О.С.
Правоеі-засади регіональної екологічної політики 29
ГРИНЬКО С. В.
Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять 33
МАЛЮГА В.І.
Історія виникнення та розвитку прокуратури: завдання, принципи, функції 36
ЧЕРНИШ В.М.
Вдосконалення архівної справи в системі сучасного нотаріату України 39
БАЛЮК Г.1.
До встановлення причинного зв'язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою 4
АНДРУШКО А.В.
Зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права України 51
ЄФРЕМОВ С.О.
Щодо предмету доказування у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями 58
КУХНЮК Д.В.
До питання про судовий прецедент в кримінальному процесі України 60
ВЛАСЕНКО В.В.
До питання про відповідальность володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки 63
ГРИНЮК В.О.
Деякі аспекти особливого порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності як гарантії принципу їх незалежності 68
КРИЖАНІВСЬКИЙ В.В.
Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України та США 72
ЖУРАВСЬКИЙ B.C.
Основні функції та повноваження українського парламенту 76
ПАВЛОВ Д.М.
Розвиток фінансового законодавства як засіб забезпечення адміністративної реформи в Україні 80

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net