Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Киевского Национального Университета

Источник № 1838:

Вестник Киевского Национального Университета


Cодержание источника:
Стр.
B.I. Андрейцев
Превентивні гарантії реалізації та захисту конституційного права громадян на екологічну безпеку 5
А.Д. Машков
Урахування синергетичних шляхів у моделюванні державно-правових процесів у межах синергетичного підходу 13
О.Б. Костенко
До питання про діалектику громадянського суспільства і держави (деякі сучасні контексти) 18
Д.О. Гетманцев
Проблеми визначення поняття банківської таємниці в законодавстві України 25
Г.І. Балюк
Стан законодавства України про відходи та проблеми його вдосконалення 28
Е.В. Позняк
Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології (соціально-правовий аспект) 31
М.М. Михеєнко
Правові засади формування прикордонного режиму на території України (ретроспективний аналіз) 35
В.І. Лебідь
Правовий режим майнових відносин в особистих підсобних господарствах громадян 39
О.В. Грищенко
Принцип суброгації в майновому страхуванні 44
Р.С. Кірін
Поняття надр: еколого-правові аспекти 47
П.В. Коляда
Який Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим 54
Я.А. Скрипник
Мотив як об'єкт криміналістичного дослідження 65
АЛ. Гель
Вивчення особи засудженого до позбавлення волі (постановка проблеми) 68
В.І. Малюга
Прокуратура в механізмі державності 74
A.M. Соловйова
Примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов'язань - склад злочину з терористичним спрямуванням, (ст. 1982 КК) 76

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net