Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 1999

Источник № 1842:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
Про основні підсумки діяльності
Академії правових наук України в 1994-1998 роках
І. Основні напрямки та результати наукових досліджень (1994-1998 pp.) 4
II. Законопроекте робота членів Академії та їх участь у роботі державних органів 17
III. Видавнича діяльність 21
IV. Участь в наукових конференціях, семінарах та «круглих столах 26
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Тодика Ю., Серьогін В. Гласність роботи парламенту України: проблеми нормативного регулювання і практики реалізації 32
Авер'янов В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні 42
Цвік М., Процюк І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад 51
Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади 61
ПАМ'ЯТНІДАТИ
Нагребельнш В. Інституту держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України —50 років 70
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Рабінович П., Раданович Н. Імплементація міжнародних договорів в Україні та гармонізація з ними національного законодавства (деякі загальнотеоретичні аспекти) 80
Буроменський М. Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому правопорядку України 86
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
Шдопригора О., Харитонов Е. Римське право і майбутнє правової системи України 95
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Заєць А. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1994-1996 pp.) 104
Мироненко О. Ради генеральної старшини у самоврядуванні українського козацтва 118
Єрмолаєв В. До питання про форму правління Української держави (1648-1654 роки) 135
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА I ПІДПРИЄМНИЦТВА
Азімов ¥. Про предмет і метод цивільного права 143
Погорецька Н. Мале підприємництво в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку 152
ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА ЛОГІКИ ПРАВА
Бачити В. Соціально-правові суперечності як предмет філософії права 157
Титов В., Марченко О., Острога С., Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної формальної логіки 164
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Коновалова В., Панов М. Інтуїція: поняття і роль у судочинстві 180
Голіна В. Рецидивна злочинність в Україні: причини та попередження 189
Кальман О. Проблеми боротьби з корупцією на сучасному етапі державотворення 197
Романов М., КріштопА. Ситуалогічна експертиза як засіб встановлення механізму дорожньо-транспортної пригоди 202
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Сиротенко С. Деякі особливості застосування норм про компенсацію моральної (немайнової) шкоди стосовно суб'єктів господарювання 210
Тихий П. Правова природа спеціального використання дикої фауни 217
Денисюк С. Проблеми тактики обшуку в сучасних умовах боротьби з організованою злочинністю 224
РЕЦЕНЗІЇ
Своєчасний підручник з кооперативного права (В. Корнієнко, А. Статика) 228
НАУКОВЕЖИТТЯ
Науково-практична конференція «Роль юридичних знань і юридичної культури у становленні і розвитку підприємництва в Україні» (Н. Діденко, Ю. Смирницький) 231
Рекомендації науково-практичної конференції «Роль юридичних знань і юридичної культури у становленні і розвитку підприємництва в Україні 239
Науково-практична конференція «Проблеми запобігання насильству в сім'ї» (О. Руднева) 246
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності» (Н. Сібільова) 248
НАУКОВА ХРОНІКА
Засідання Президії Академії правових наук України (А. Гетьман) 251
Загальні збори Академії правових наук
України (А. Гетьман) 252
НАШІ ЮВІЛЯРИ
Ф. Г. Бурчаку—75 років 254
І. А. Тимченку—60 років

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net