Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 1999

Источник № 1843:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
Тодика Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства
Заєць А. Здійснення принципів правової держави як засіб вдосконалення виконавчої влади 12
Станік С. На шляху здійснення адміністративної реформи 26
Копиленко О. Проблеми правового статусу АР Крим у рішеннях Конституційного Суду України 32
ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
'Побірченко І. Проблеми становлення і розвитку міжнародного комерційного арбітражу в Україні 43
Буроменський М. Деякі особливості застосування в Україні міжнародних договорів про боротьбу з організованою злочинністю 50
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Мамутов В. До питання про поняття приватного права 58
Рабінович П. Герменевтика і правове регулювання 61
ПРАВОВІ ПИТАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН
Спасибо-Фатеева І. Акціонери як суб'єкти правовідносин: питання термінології 72
Жигалкін П., Яричевський В. Проблеми взаємодії * інститутів трудового і фінансового права в реалізації конституційних прав людини 80
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Гетьман А. Процедура реалізації матеріальних норм у галузі екологічного контролю 86
Разметаєв С., Даугуль В. Правові питання удосконалення законодавства про екологічне страхування в Україні 93
Плотникова О. Правовий режим підземних вод України 97
ІСТОРІЯ ПРАВА І ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Шаповал В. Про генезу конституційного контролю: історико-правовий аспект проблеми 104
Шдопригора О. Цивілістична наука в Київському університеті ім. Тараса Шевченка (до 165-річчя університету) 107
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Сегай М., Надгориш Г., Ісакович Б. Пропозиції з питань удосконалення регламентації судової експертизи в проектах процесуальних кодексів України 124
Дудоров О. Проблема юридичної особи як суб'єкта злочину та її вирішення у проектах КК України 133
Погорецький М. Про поняття кримінально-процесуальних правовідносин 142
Романов М., Єфремян Е. Теоретичні питання та загальні методичні положення судово-трасологічного дослідження контактної взаємодії об'єктів 147
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Жилінкова І. Поняття правового режиму майна подружжя 156
Бігун В. Право іноземців на судовий захист 164
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОЮ ШЛЯХУ
Гамбург Л. Реформування полкових судів України 1763 р. в статутній судовій реформі гетьмана К. Розумовського 175
Смородинський В. З передісторії конституційного контролю в Україні 186
Жиліна Л. Проблеми судового контролю за правомірністю рішень органів попереднього розслідування 195
РЕЦЕНЗІЇ
Навчальний курс «Сучасна держава» в підготовці юристів (В. Копєйчиков, А. Крижанівський) 200
Корпоративні правовідносини в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект (Ч. Азі мов) 204
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Науковий семінар «Проблеми фоноскопічної експертизи в сучасних умовах» (М. Салтєвський) 209
Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (В. Борисов, Л. Дорош, Н. Сібільова). 212
Повідомлення про обрання Ю. С. Шемшученка іноземним членом РАН 220

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net