Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 1999

Источник № 1844:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Рабінович П. Час у праві (темпоральні властивості діяльності як об'єкт правового регулювання)
Колісник В. Національно-етнічний чинник в Конституції України 13
Олейников С. Методологічні основи дослідження правових форм діяльності держави 25
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Мьошель В. Шляхи розширення Європейського союзу: співвідношення інтересів та приведення інституцій у відповідність 34
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мироненко О. Еволюція вітчизняного конституціоналізму «від Богдана до Івана» (1648—1687) 45
Козаченко А. До питання про місцеві органи влади України другої половини XVII ст. Влада полковника 54
Кульчицький В,, Мікула Т. Апарат управління Галичиною і Буковиною за австрійською конституцією 1867 року 6
Страхов М., Солодовнік І. З історії прийняття Кримінального кодексу Японії 1907 року 69
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОЮ ПРАВА
Спасибо-Фатеева І. Юридична природа права на управління в акціонерному товаристві 77
Жилінкова І. Правовий режим спільності майна подружжя 88
Мороз М. Припинення і розірвання договору оренди майна державних підприємств 94
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Гетьман А. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар' до Закону України «Про рослинний світ») 103
БобковаА. До питання про суб'єктів рекреаційної діяльності 109
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Навроцький В. Значення санкції статті кримінального закону для кваліфікації діяння 117
Шумило М. Юридична природа і галузева належність інституту реабілітації у кримінальному процесі 125
Яровий А. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарання для неповнолітніх 135
ЮРИДИЧНА ОСВІТА
Скакун О. Джерельна база наукових досліджень з історії політичних і правових вчень та інтерпретація політико-правового вчення 144
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Рубаних В. Вплив європейських правових систем на зародження і становлення інституту права власності в Україні 151
Степанюк А. Значущість принципу невідворотності виконання покарання для екзекутивної діяльності 157
Емельянов В. Терористичний акт і акт тероризму 166
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Криницький І. Правове регулювання податків на майно 172
Чаричанський О. Про механізм протидії легалізації (відмиванню) прибутків, одержаних злочинним шляхом 178
Лемешко О. Потурання злочину як різновид наступного (похідного) злочину 186
Нова монографія про теорію і практику державного управління'(.Л Воронова). 191
Новий підручник з конституційного права в Україні (Ю. Тодика) 195
НАУКОВЕЖИТШ
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми боротьби.з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)» (В. Борисов, Н.Аюпирсыса) 199

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net