Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 1999

Источник № 1845:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Тацій В., Грошевий Ю. Проблеми імплементації норм міжнародного права в національні процесуальні процедури (до 50-річчя Конвенції про захист прав людини і основних свобод) 4
Битяк Ю. Оновлення змісту діяльності органів виконавчої влади — головна мета адміністративної реформи в Україні 10
Харитонов Є. Українська традиція приватного права: між Сходом і Заходом 19
Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні: проблеми законодавчого регулювання і застосування 34
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тодика Ю., Серьогін В. Вдосконалення законодавства про інформацію з обмеженим доступом — вимога сьогодення 42
Кривенко Л. Історико-порівняльний погляд на проблеми парламенту 50
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мироненко О. Еволюція вітчизняного конституціоналізму «від Богдана до Івана» (1648-1687) 61
Гончаренко В. Державно-правове будівництво в перші роки незалежності України (24 серпня 1991 р. — середина 1996 p.) 76
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ЛОГІКИ
Титов В. Розвиток американської юридичної логіки на початку XX сторіччя 88
Козповський А. Логіко-гносеологічні засади правової норми
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Спасибо-Фатеева І. Поняття корпоративного права 110
Жилінкова І. Договірний режим майна подружжя 114
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Андрейцев В. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки 122
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Сташис В. Деякі аспекти боротьби з організованою злочинністю 133
Емельянов В. Питання уніфікації складів злочинів з елементами тероризування 141
ФедоренкоД. Кримінологічна характеристика особи злочинця у надвеликому промисловому місті 145
Гуцало О. Протиправність злочину та аналогія кримінального закону 155
ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Єфремян Е. Судова експертиза контактної взаємодії об'єктів у світлі теорій відображення, інформації та криміналістичної ідентифікації 164
Абрамова В. Філософські аспекти експертних помилок 172
Кріштоп А. Об'єкти, предмет та методи дослідження ситуаційної автотехнічної експертизи 179
НА 60-РРШОМУ РУБЕЖІ 188
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Степанюк А. Втілення принципу справедливості в екзекутивній діяльності 194
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Погребняк С. Про підходи до поняття колізій в юридичній науці 204
Сільченко С, Трудовий договір при виконанні громадських оплачуваних робіт 212
Пономаренко Ю. Щодо тлумачення частини 1 статті 58 Конституції України 218
РЕЦЕНЗІЇ
Питання становлення конституційного права України як галузі права і науки (М. Цвік) 230
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю в Україні» (В. Борисов, В. Голіна) 235
«Круглий стіл» «Возз'єднання українських земель в єдиній Українській державі» (А. Рогожин, В, Гончаренко) 248
НАУКОВА ХРОНІКА
Переможці і лауреати другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання і першого Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року» — члени Академії правових наук України 254

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net