Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2000

Источник № 1847:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України в 1999 році та її завдання на перспективу
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Петришин О. Державна служба як проблема теорії держави і права 21
Раданович Н. Проблеми забезпечення відповідності законодавства України Конвенції про захист прав людини і основних свобод: загальнотеоретична характеристика 34
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Тодика Ю. Конституція і правова доктрина 42
Колісник А Роль парламенту України в забезпеченні розвитку міжнаціональних відносин та деякі питання вдосконалення його діяльності 51
Мурашин О. Акти прямого народовладдя, їх система та класифікація 61
Шевчук С. Значення загальноправового принципу пропорційності для визначення конституційності законодавчих обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод (зарубіжний досвід) 69
ДО 55-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ НАД ФАШИЗМОМ
Рабінович П. Радянська законність у роки Великої Вітчизняної війни 77
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мироненко О. Вітчизняний конституціоналізм від І. Мазепи до К. Розумовського (1687—1764) 82
Козаченко А. Уряд сотника в другій половині XVII ст.: історико-правовий погляд 99
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОЮ ПРАВА
Азімов Ч. Сервітути в цивільному праві України 107
Жилінкова І. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин у сім'ї 115
Карманов Є. Розвиток та сучасні проблеми правового регулювання банківського вкладу в іноземній валюті 120
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Гетьман А. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав людини 129
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛО ЧИННІСТЮ
Мельник М. Відповідальність за хабарництво: історичний аспект 138
Дудоров О. Злочини, пов'язані з банкрутством: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства 154
Ємельянов В., Ліпкан В. Про деякі аспекти вивчення особи терориста 166
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Степанюк А. Роль принципів у формуванні кримінально-виконавчого законодавства 171
Рубаник В. Зародження, становлення і розвиток інституту права власності в дореволюційній історіографії 181
НА ПО ЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Тодика О. Конституційно-правове закріплення принципів участі громадян країн СНД у виборах 190
Павленко Ж. Основні підходи до побудови інтелектуальних систем, заснованих на юридичних знаннях 197
Даньшин М. Спосіб приховування злочину в теорії криміналістики: тактико-психологічні проблеми 207
РЕЦЕНЗІЇ
Новий курс лекцій і сучасна російська кримінально-правова думка (М. Панов, В. Борисов, В. Ємельянов) 214
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Насильство в сім'ї: спільна проблема (Н. Осипова) 218
Проблеми законодавчого регулювання правопорушень у сімейних стосунках в Україні та досвід США ( О. Руднєва, О. Дашковська) 229
НАУКОВА ХРОНІКА
Загальні збори Академії правових наук України (А. Гетьман)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net